Hvem skal lede seremonien?

Seremoni: Hvem skal lede den? Den viktigste oppgaven til seremonilederen er å bidra til en unik seremoni slik dere ønsker den skal være, da også gjennom å lede selve seremonien. Hvem valget faller på, vil være avhengig av trostilhørighet og personlige preferanser. Er du usikker på hva som er beste løsning for begravelsen? Ulike muligheter […]

Hva må du tenke på ved valg av gravsten?

Hva må du tenke på ved valg av gravsten? En gravsten er mer enn bare en sten med påskrift, det er et verdig minne som på mange måter vil representere eller symbolisere den avdøde. Det er samtidig mange hensyn å ta ved siden av estetikken, og det er naturlig å sitte med mange spørsmål. Vi […]

Minnesamvær: Hvordan foregår det?

Minnesamvær: Hvordan foregår det? Tradisjonen med å holde en minnestund for den avdøde går tilbake til hedensk tid, da man hedret vedkommende syv dager etter dødsfallet. Det ble brygget et eget øl – gravøl – som også ble brukt som arveøl for å høytidelig markere arvingenes overtakelse av gården. Spoler vi fram til 2022 har […]

Å være gjest i en begravelse

Å være gjest i en begravelse For de fleste av oss vil heldigvis det å gå i begravelse ikke være dagligdags. Døden og hva som skjer i etterkant, rent praktisk sett, er gjerne noe mange vegrer seg for å snakk om av naturlige grunner. Det fører dog til at det kan være vanskelig å vite […]