Å være gjest i en begravelse

For de fleste av oss vil heldigvis det å gå i begravelse ikke være dagligdags. Døden og hva som skjer i etterkant, rent praktisk sett, er gjerne noe mange vegrer seg for å snakk om av naturlige grunner. Det fører dog til at det kan være vanskelig å vite hva som er etikette når man først skal delta i en begravelse.

Hvordan vil begravelsen utarte seg?

 • Dette kan og vil variere stort, og er opptil avdødes nærmeste å avgjøre. Noen typer begravelser er:
 • Begravelse med seremoni
 • Begravelse uten seremoni
 • Offentlig eller lukket seremoni
 • Urnenedsettelse
 • Begravelse i seg selv knyttes ofte til kristendommen, men dette er ikke synonymt. En begravelse kan altså være kirkelig, livssynsnøytral eller tilknyttet et annet trossamfunn enn kristendommen.

  Hva skal man gi i gave?

  Om eller hva man gir i avskjedsgave vil være helt opp til den enkelte og er ofte knyttet til hvor godt man kjente avdøde. Det finnes mange muligheter, og blomsterkrans til kisten eller graven er et alternativ. Ofte vil det stå i dødsannonsen hva som er ønskelig, og det er ikke ukjent at også donasjon til en veldedig organisasjon kan være å foretrekke framfor blomster.

  Hvordan skal man oppføre seg?

  Generelt sett bør enhver begravelsesgjest opptre respektfullt. Spesielt under en begravelse, er det viktig å respektere behovet for stillhet. Når du først ankommer begravelseslokalet, er det vanligvis slik at nærmeste familie sitter fremst på venstre side av midtgangen. De fremste radene er altså forbeholdt nærmeste pårørende, mens du ellers kan sette deg der du ønsker. I klesveien er det også gjerne slik at de fleste velger et formelt antrekk i diskrete farger.

  Lurer du på noe?

  Fonus Begravelsesbyrå er der også for deg som ikke er nærmeste familie, og besvarer gjerne spørsmål du som gjest måtte ha. Send oss en e-post med det du lurer på eller ring ditt næreste Fonus-kontor.

Del på sosiale medier:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Flere nyheter fra Fonus:

Tenn et lys

Vi hjelper deg med å tenne et lys Hvis du selv ikke har mulighet til å besøke graven i løpet av allehelgensdag,

Du kan nå oss hele døgnet, via telefon eller e-post. Her vil du komme i kontakt med en av våre kvalifiserte graveferdskonsulenter.
Vi garanterer personlig oppfølging og profesjonell utførelse
Hos oss møter du erfarne og utdannede gravferdskonsulenter.
Sammen tar vi en kort samtale på telefon, da alt det praktiske er tatt hånd om.
Vi tar hånd om alle bestillinger og kvalitets sikrer alt som gjenstår i god tid før seremonien.
Vi bistår med alle nødvendige dokumenter for gjennomføring av gravferden.
Vi setter opp en minneside med sted og tid for seremonien, som videre kan fylles med innhold etter eget ønske, samt hilsener.
Vi hjelper til med utforming av nettannonse.
Vi kan bistå med et verdig stell av avdøde før nedlegging i kisten.
Vi har alltid fokus på hygiene og nå under covid-19, har vi ytterligere fokus og tiltak for å håndtere dette.

Morendo hvit kiste (kun i standard mål)

I tråd med Standard for god gravferdskikk benyttes våre unike bårebiler til seremoniell transport. Ved henting av avdøde i bopel kan også nøytral bil benyttes.
I forkant av og under seremonien vil vi være til stede og sørge for alt det praktiske.

Tre røde roser til kisten.

Inntil 50 fullverdige programhefter.
I forkant av seremonien vil vi være til stede og klargjøre seremonilokalet med vårt smakfulle seremoniutstyr, samt at vi tar hånd om alt det praktiske.
Vi formidler kontakt til vår profesjonelle aktør/leverandør av streaming.
Gjelder ikke private seremonirom
Vi veileder deg gjerne i prosessen som følger arv og skifte.
Vi veileder deg gjerne til valg av gravsted og tilhørende gravstein.
NAV refunderer inntil kr. 24.734,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km. Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Kontakt ditt lokale begravelsesbyrå døgnet
rundt, eller ring 030 24