Begravelse: tjenester og produkter

Du kan også velge ett av våre tre utkast til begravelser som inneholder de viktigste elementene som du kan bygge videre på eller trekke fra, – eller du kan velge elementene helt fritt fra «unik begravelse». Dette finner du under Begravelser.

kister

Kister

Ved avskjeden retter alle blikket mot kisten. Kistens design og materialvalg skal ivareta alle formål, men kisten er også det sentrale visuelle elementet i seremonien. Fonus begravelsesbyrå presenterer med stolthet vår unike kiste-kolleksjon, utviklet med omtanke for dine individuelle ønsker.

urner

Urner

Urner er det siste farvel, den siste avskjed i en gravferd med kremasjon. Urnen kan stå i stil med kisten, slik at det skapes et helhetlig inntrykk. Eller det kan være bjerkehvit urne, varm slottsgul, blank klavérsort eller skagerrakblå. Mange velger også den kardinalrøde varianten.

Basistjenester

Basistjenester

Fonus’ oppgaver ved seremonier er mangfoldig og omfattende, – og mye skjer før seremonien kan begynne, under seremonien – og etter seremonien.

blomster

Blomster

De blomstene som velges til begravelsen er med på å danne et helhetsinntrykk i seremonien. Blomster kan uttrykke mye – både i fargevalg, valg av enkeltblomster – og som pynt i seremonirommet. Fonus har stort utvalg som bidrar til å gi seremonien et personlig preg.

Transport

Transport

Klimanøytral transport av avdøde er et viktig virksomhetsområde i Fonus begravelsesbyrå. Vi utfører båre- og kistetransport av avdøde, og distribusjon av tomme kister til bruksstedet. Søker du akutt transport av avdød? Ring på telefon 030 24 – hele døgnet.

Musikk

Sang og musikk

Sang og/eller musikk som velges i begravelsen, bidrar til å sette personlig preg på seremonien – og utvalget er stort. Her har vi lagt ut 150 forslag som er godt egnet.

Seremoniledelse

Seremoniledelse

Dersom avdøde ikke var tilknyttet et bestemt tros- eller livssyn vil det være naturlig å velge en personlig seremoni. Det vil si en tros- og livssynsnøytral gravferdsseremoni. En personlig seremoni er også det beste alternativet for dem som ønsker å stå helt fritt til å bestemme hvilke elementer seremonien skal inneholde, det være seg film, musikk, dekorasjoner eller andre spesifikke ønsker.

Programhefter

Programhefter

Programheftet er sentralt under begravelsen – og de fleste gjestene tar dette med seg etter avslutningen som et minne. Valg av programhefte bidrar til å gi seremonien et personlig preg, og viser gangen i seremonien. De fleste programhefter har også tekst til sanger som velges. Fonus har stort utvalg som bidrar til å gi seremonien et personlig preg.

Minnesamvær

Minnesamvær

Mange samler familie og venner etter begravelsesseremonien til et minnesamvær. Det er en tradisjon som er med på å skape et verdig, siste minne om den som har gått bort.

Dødsannonser

Dødsannonser

Å skape en dødsannonse kan ofte være krevende. Her kan du i ro og mak lage et utkast.

Gravstener

Gravstener

Vi forstår hvor vanskelig prosessen med å ta avskjed er. Minnet blir så kjært når vi mister en nær. Fonus ønsker å gjøre valget av gravsten enklere ved å tilby over 150 forskjellige gravsten-modeller, alle med mulighet for et personlig motiv.