Basistjenester

Basistjenester
Gravferdstjenester

En begravelse vil bestå av mange elementer, og de fleste kan velges på denne nettsiden. Gjennomføringen av seremonien derimot, krever mennesker som kan alle elementer i seremoniene. Våre ansatte bistår med gjennomføringen – og våre oppgaver er samlet under Basistjenester.

I forbindelse med seremonier, utfører våre ansatte flere transportoppgaver i forbindelse med dødsfall/seremonier. 

Planlegging av begravelse

En personlig og profesjonell oppfølging er en selvfølge for oss i Fonus. Du velger selv om du vil ha et planleggingsmøte med en av våre ansatte for å gå gjennom alle elementer til seremonien – eller om vi skal ha kontakt via mail og telefon. Vi vil gå gjennom din bestilling med deg for å kvalitetssikre bestillingen, deretter vil vi melde dødsfallet til offentlig myndighet(er).

Vi koordinerer sted, tid og medvirkende til seremonisted og dato – samt koordinerer alle bestillingene. Har du ikke selv sendt bestillingen på annonsen(e), utferdiger og sender vi denne/disse til aktuelle aviser.

Vi setter opp programheftet til begravelsen for deg – og du vil få korrektur på dette før det sendes til trykkeriet.

Begravelsesseremonien

I de fleste tilfeller tar våre ansatte med pynteutstyr, lys og og dekorasjoner til seremonirommet. Vi kvalitetssikrer bestilte blomster og programhefte.

Kisten med avdøde stilles opp i seremonirommet og vi klargjør seremonirommet for seremonien. Medvirkende (organist, prest o.a.) blir brifet. Vi setter opp blomster, tenner lys og gjør rommet ferdig til seremonistart.

Vi vil også søke å dokumentere alle blomster-leveranser som ankommer seremonien.
Enkle bilder av mottatte dekorasjoner samles på en USB minnebrikke og vil sammen med kort som har fulgt blomstene bli overlevert de nærmeste umiddelbart etter gravferden.

Oppgaver under seremonien
Der en seremoni skal finne sted, vil seremonivertskap inngå i Fonus Basistjenester. Seremonivertskapet vil veilede de medvirkende på stedet og ta imot de nærmeste og andre fremmøtte og vise alle til rette. I de fleste tilfeller deler våre seremoniverter ut programhefter til fremmøtte.
Oppgaver etter seremonien

Våre seremoniverter rydder rommet for alt utstyr, pynt og eventuelle blomster.

Basistjenester

(avmerket med * inngår – avmerket med # er avhengig av hva som øvrig bestilles)

Innhente dødsattest

*

Melde dødsfallet til offentlig

*

Gjennomføre planleggingssamtale

#

Bestille seremonirom

*

Bestille deltakere til seremoni

*

Søke om gravplass

#

Søke om event kremering

#

Sette opp og bestille annonser

#

Sette opp og bestille program

#

Bestille blomster

#

Bestille sted for minnesamvær

#

Bestille mat til minnesamvær

#

Transport av utstyr til og fra seremonirom

*

Vertskap i seremoniene

*

Pynting av seremonirom

*

Utbæring av kiste til bil /følge til grav

#

Søknad NAV om transportrefuson

*

Søknad NAV om behovsprøvd

*

Bistand ved urnenedsettelse

#

Opprette minnesider på internett

#

Mva-behandling av basistjenester

Honorarer i forbindelse med begravelser pålegges følgende behandling med hensyn på merverdiavgift;

1. Utenfor mva-området – knyttet til seremonielle tjenester.
2. Mva-fri del – knyttet til transporttjenester (0% mva)
3. Mva-pliktig del – knyttet til veiledning, planlegging og kvalitetssikring vedr. leveranse de mva-pliktige varene (25% mva)