Programhefter

Programhefter

Programhefte til begravelse

Gravferdsseremoniens ulike deler som for eksempel valgt musikksanger/salmersolistinnslag med mer beskrives i et trykt program. Programmet kan gjerne også inneholde et lite dikt eller sitat avdøde var glad i, eller en hilsen fra familien til de fremmøtte.

Skreddersydd program
Vi skreddersyr ditt program, med det eller de bildene du måtte ønske. Det kan være et av eksemplene vist på bestillingssiden for begravelse-program, eller et eget motiv. f.eks. bilde av avdøde, et landsted,hage,landskap, osv. Bildene kan dekke hele eller deler av for- og baksiden.
Takkekort etter begravelse
Takkekort kan bestilles som tilbehør til programheftet. Dersom det benyttes et bilde av avdøde, kan du også bestille dette levert i en ramme til seremonien. Dette kan for eksempel benyttes ved inngangen, og taes med til et eventuelt minnesamvær.