Sang og musikk

Det er blitt mer vanlig å velge sang og musikk som avspeiler det levde liv. Vi håper vår oversikt over mulighetene gir godt grunnlag for valg av musikk til seremonien.
Mulighetene for å velge «fritt» avhenger av valgt seremoniform/livssyn. I en personlig seremoni står du fritt til å velge.

Velges seremoni knyttet til Den norske kirke, skal det normalt sett velges tre salmer, samt at det er mulig for øvrig musikalsk innslag som innledning, i forbindelse med minneordet midt i seremonien og til slutt. Skal seremonien avsluttes med gravlegging, er det normalt en salme også ved graven.

Allsang bør som regel akkompagneres, og øvrig musikk kan fremføres av solister eller ved avspilling gjennom lydanlegg. Vi hjelper deg med dette, – og du kan avmerke hva du ønsker i merknadsfeltet i bestillingen.

Tilbehør

 Tilbehør sang og musikk

Musikk er for mange en viktig del av en begravelse. 

Vi har kontakt med dyktige musikere som kan medvirke. Vi kan også bistå med lydanlegg til bruk for musikere (eksempelvis solist eller organist) og for avspilling av musikk.