Våre seremoniledere gir seremonien verdighet og personlig avskjed

seremoni

Heidi_sersemonileder
55-FS-Varme-700x700
Personlig seremoni
En personlig seremoni kan gjennomføres for alle der en gravferd knyttet til en bestemt trosretning eller livssyn ikke vil oppleves riktig.Den personlige seremonien kan planlegges helt fritt når det gjelder form, innhold og karakter.Innholdet og rammene skapes i nært samarbeid med mellom de etterlatte og seremonilederen for å gi avskjeden det ønskede uttrykket. Seremonien kan gjerne inneholde elementer som gjenspeiler den dødes liv, personlighet, interesser og livsanskuelse.En personlig seremoni kan like gjerne utføres ved en urnenedsettelse eller askespredning, som ved gjennomføring av gravlegging eller kremasjon.

Seremoniledelse

Fonus har egne, utdannede seremoniledere som kan bistå med alt eller deler av seremonien. En av våre seremoniledere vil bistå i den praktiske gjennomføringen av seremonien, og bidra med minnetale (skrive og eller fremføre), eventuelle dikt, utføre rituelle eller symbolske handlinger og koordinere øvrige medvirkende i en personlig seremoni.

Den viktigste oppgaven for seremonilederen er å bidra til – og få gjennomført en unik seremoni – slik dere vil den skal være.

Våre seremoniledere kan også bistå med råd og veiledning (og fremføring) av dikt som element i seremonien. Dikt kan være med på å sette i gang tankene og si mye med få ord.

Personlige elementer

Våre seremoniledere kan også bistå ved å veilede i mulige personlige elementer i seremonien ved bruk av gjenstander avdøde hadde et nært forhold til, som for eksempel strikketøy, fotballsko, maleri, en vase, gitar eller lignende. Dette kan skape en god ramme rundt både minnetalen og uttrykket i seremonien generelt. 

I tillegg kan det være godt å kunne delta – og på en eller annen måte vise en siste respekt. Dette kan gjøres med forskjellige alternativer, som at man enten legger en rose på kisten, tenner lys, defilerer forbi kisten med mer. 

Minnetale

Et viktig element i seremonien er minnetalen. I en minnetale har man muligheten til å gjøre rede for hvem avdøde var, og hva slags liv som har blitt levd. Minnetalen fokuserer på forhold direkte knyttet til avdøde – og minneord fokuserer på talerens relasjon til avdøde.

Våre seremoniledere kan bidra til begge former – også fremføring av disse hvis det er ønskelig for familien.

Gangen i avdødes liv er ofte en sentral del i minnetaler, men målet er ikke nødvendigvis å gi den mest helhetlige oppsummeringen. Derimot er det de gode historiene som kan være med på å gi et best mulig bilde av hvem avdøde var. Hvilke historier beskriver best deres kjære?