Urner

urner

Urnenedsettelse
En urnenedsettelse kan både være en forlengelse av allerede gjennomført bisettelse eller den ene seremonien som vil finne sted. Urnen kan også benyttes som midtpunkt i en urnebisettelse. Urnebisettelse benyttes gjerne når en urne er ankommet etter at kremasjon har funnet sted utenlands eller i en annen del av Norge. Fonus har bred kompetanse og egnet utstyr til å gjennomføre en slik seremoni.
Krav til urner
Alle urner som skal gravlegges i Norge må fylle gitte krav: «Askeurne skal være forarbeidet av organisk materiale og være nedbrytbar i jord innen den fredningstid som gjelder for gravplassen, og urnen skal være av slik kvalitet at den tåler vanlig håndtering og forsendelse i posten» (Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd). Dersom det ikke kan dokumenteres at urner som kommer utenlands fra fyller gjeldende forskrifter, må disse byttes ut med en godkjent urne før gravlegging kan finne sted. Våre urner produseres utelukkende av naturmaterialer som ikke avgir skadelige stoffer ved nedbrytning og som dermed fyller gjeldende krav. Moderne logistikk og lokal produksjon minimerer behovet for transport av råmaterialer og ferdige produkter.
Tidspunkt for urnenedsettelsen
En urnenedsettelse skal etter gravferdsloven finne sted innen seks måneder etter at dødsfallet inntraff. En urnenedsettelse gjennomføres ofte ved at de nærmeste har valgt å være til stede. Den lokale gravlundsbetjeningen vil medvirke til at urnen blir satt ned og graven lukket forsvarlig. Mange ønsker å gjøre noe mer ut av denne siste samlingen. Å lese et dikt, synge en sang eller salme, plante en blomst eller å legge ned en enkel krans er elementer som ofte benyttes. Å tenne et lys gir et varmt uttrykk for tilstedeværelse, og vil kunne brenne i flere døgn. Når en urne er gravlagt er den fredet i hele «fredningstiden», for tiden 20 år. Asken etter en avdød kan ikke fordeles på flere urner.