Urner: Alt du trenger å vite

urner

Krav til urner

Alle urner som skal gravlegges i Norge må fylle gitte krav: «Askeurne skal være forarbeidet av organisk materiale og være nedbrytbar i jord innen den fredningstid som gjelder for gravplassen, og urnen skal være av slik kvalitet at den tåler vanlig håndtering og forsendelse i posten» (jf. forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd). Dersom det ikke kan dokumenteres at urner som kommer utenlands fra fyller gjeldende forskrifter, må disse byttes ut med en godkjent modell før gravlegging kan finne sted.

Bruk av urne

En urnenedsettelse kan både være en forlengelse av allerede gjennomført bisettelse eller den ene seremonien som finner sted. Urnen kan også benyttes som midtpunkt i en urnebisettelse. Urnebisettelse benyttes gjerne når en urne er ankommet etter at kremasjon har funnet sted utenlands eller i en annen del av Norge.

Den siste avskjeden

En urnenedsettelse skal etter gravferdsloven finne sted innen seks måneder etter at dødsfallet inntraff. En urnenedsettelse gjennomføres ofte ved at de nærmeste har valgt å være til stede. Den lokale gravlundsbetjeningen vil medvirke slik at urnen blir satt ned og graven lukket forsvarlig. Mange ønsker å gjøre noe mer ut av denne siste samlingen. Å lese et dikt, synge en sang eller salme, plante en blomst eller å legge ned en enkel krans er elementer som ofte benyttes. Å tenne et lys gir et varmt uttrykk for tilstedeværelse, og vil kunne brenne i flere døgn. Når en urne er gravlagt er den fredet i hele «fredningstiden», for tiden 20 år. Asken etter en avdød kan ikke fordeles på flere urner.

Ta kontakt med Fonus

Fonus har bred kompetanse og egnet utstyr til å gjennomføre urnebisettelser. Våre modeller produseres også utelukkende av naturmaterialer som ikke avgir skadelige stoffer ved nedbrytning og som dermed fyller gjeldende krav. Moderne logistikk og lokal produksjon minimerer også behovet for transport av råmaterialer og ferdige produkter. Du kan finne vårt utvalg av urner her på nettsiden og kontakt oss gjerne dersom det er ønske om urnebisettelse.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Fonus har et stort utvalg av blant annet urner, kister og gravstener. Disse er tilgjengelige i nettbutikken med produktbeskrivelser og priser. Vi kan også bistå med planleggingen av ulike typer begravelser og seremonier, blomster, transport, ornament, programhefter, takkekort, minnesider. Ta gjerne kontakt med oss på telefon 03024 eller på e-post for mer informasjon, rådgivning og for eventuelt å avtale møte.
Fonus har byråer over hele Østlandet. Finn et begravelsesbyrå nær deg ved å kikke her.
Du kan enkelt finne kontaktdetaljer til nærmeste begravelsesbyrå nedenfor, og kan kontakte disse direkte for å avtale tidspunkt for møte. Skulle du ha spørsmål rettet Fonus, kan du ringe 03024, sende en e-post til vi_hjelper_deg_videre@fonus.no eller benytte kontaktskjemaet her på nettsiden. Du kan også ringe oss hele døgnet for øyeblikkelig assistanse.
Når du vet hvilket kontor du ønsker å komme i kontakt med, vil du finne alle relevante kontaktdetaljer på kontorets egen side her på nettsiden. Du finner blant annet adresse, telefonnummer og detaljert beskrivelse av kontorets lokalitet.