Begravelsesbyrå Hosle og Østerås: Velkommen til Fonus

Vi har i dag ikke kontor på Hosle, men vi kan møte deg på kontoret på Stabekk. Vi planlegger også gjerne begravelsen hjemme hos deg, på arbeidsplassen din eller et annet sted som er mest praktisk.Når vi treffer deg blir møtet helt uforstyrret, slik at vi sammen kan planlegge hva som er best for deg og dine nærmeste.. Ring oss hele døgnet på 22 50 00 30 for å avtale tidspunkt for møte.

Begravelseslokaler

Det finnes flere seremonisteder i kommunen, hvorav noen muligheter er:

 • Kristen begravelse: Ti protestantiske og to katolske kirker
 • Livssynsnøytral begravelsesseremoni: Haslum krematorium, med et stort og et lite kapell, Bryn kapell og Bærum sykehuskapell er alle livssynsnøytrale.
 • Sykehjem: Flere sykehjem har egne kapell, blant annet Berger bo- og omsorgssenter, Stabekktuner og Østerås bo- og behandlingssenter.

Minnesamvær

Minnesamvær er mulig i mange flere lokaler enn de som er tilknyttet kirkene. Noen alternativer er:

 • Haslum menighetshus
 • Bekkestuene
 • Skytterkollen
 • Øverland gård
 • Det er også flere menighetsaler i de forskjellige kirkene i Bærum
 • Det er også mulig å leie for eksempel Stabekk kino eller Grini golfklubb

Vi bistår med å formidle til minnesamvær. Ettersom vi samarbeider med Nobel Catering, leverer vi også gjerne catering til minnesamvær hjemme eller ute.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

I Bærum er det seks gravlunder: Tanum kirkegård, Haslum kirkegård, Lilleøya gravlund, Bryn kirkegård, Steinsskogen gravlund, Lommedalen gravlund (kun urnelund), Lilleøya gravlund. For mer info om gravsted se nettsidene til Gravferdsavdelingen. Merk samtidig at om man ikke allerede har eksisterende gravplass så får man grav (så sant det er ledig plass) på den gravlunden man sokner til. Vi bistår gjerne med å undersøke dette.
Fonus sitt kontor for Hosle og Østerås, ligger sentralt til i Bærum i Wilh. Wilhelmsens vei 47 på Hosle. Busstoppet Bispeveien er i umiddelbar nærhet.

Vi har 10 kirker i Bærum:

 • Bryn kirke (350 sitteplasser)
 • Grinilund kirke (350 sitteplasser)
 • Haslum kirke (230 sitteplasser)
 • Helgerud kirke (300 sitteplasser)
 • Høvik kirke (440 sitteplasser)
 • Jar kirke (450 sitteplasser)
 • Lommedalen kirke (600 sitteplasser)
 • Snarøya kirke (250 sitteplasser)
 • Tanum kirke (200 sitteplasser)
 • Østerås kirke (400 sitteplasser)
 • I tillegg er det to katolske kirker:
 • Mariakirken – 200 sitteplasser og mulighet for minnesamvær til ca. 80 personer.
 • Kristi Freds kirke – 110 sitteplasser og mulighet for minnesamvær til 100 personer.

For mer informasjon se Bærum Kirkelige Fellesråd sine nettsider

Vi betjener familier fra hele Bærum fra vårt kontor i Wilh. Wilhelmsens vei 47.