Når matmor går bort….

Av og til, når matmor eller matfar går bort er det begravelsesbyrået som må hjelpe et etterlatt dyr videre i livet. Kanskje hadde ikke matmor eller far noen nære pårørende?