En verdig avskjed som ivaretar islamsk tro

En verdig avskjed som ivaretar islamsk tro I Norge er det mange forskjellige trosretninger med tilhørende tradisjoner knyttet til hvordan man ønsker å ta farvel med sine kjære. Et vanlig ønske er en begravelse tro mot muslimske tradisjoner. Tradisjoner Innen islam er det blant annet svært viktig at avdøde begraves så raskt som mulig. Familien står […]

Nyttige ting du må vite når du skriver testamente

Nyttige ting du må vite når du skriver testamente Når noen dør etterlater de seg gjerne eiendeler. Det kan være alt fra penger og verdipapirer til eiendommer og gjenstander. Enkelte ganger kan det også handle om ting som bare har ren affeksjonsverdi, men som kan bety mye for de som står avdøde nær. For å […]

Minnefond og minnegaver – en siste hilsen

Minnefond og minnegaver – en siste hilsen Ved dødsfall kan det være ønskelig å opprette et minnefond eller å gi en minnegave. Vet du hva som er forskjellen? En måte å ære avdøde på Et minnefond kan stå i avdødes navn, og fungerer som en videreføring av noe han eller hun var lidenskapelig engasjert i […]

Ulike alternativer: Humanistisk gravferd

Ulike alternativer: Humanistisk gravferd Ved dødsfall er det familie/pårørende som avgjør om det skal være en begravelsesseremoni og detaljene rundt denne. Det kan samtidig være slik at avdøde hadde personlige ønsker som påvirker hvordan begravelsen vil foregå. Der det finnes dokumenterte ønsker fra den avdøde vedrørende gjennomføring av begravelsen, er pårørende lovpålagt å følge ønske […]

Gravplass og retten til en grav i Norge

Gravplass og retten til en grav i Norge Visste du at i Norge har den som ved dødsfallet hadde bopel i en spesifikk kommune også rett på gravplass der? Dette er en såkalt fri grav, det vil si at du ikke betaler festeavgift for denne i fredningstiden på 20 år. Bopel utenfor kommunen Det kan […]

Kort om offentlig støtte ved begravelse

Kort om offentlig støtte ved begravelse Det er ingen hemmelighet at det kan være store kostander knyttet til en begravelse og alt som medfølger. Alle som er medlem av folketrygden har rett på en behovsprøvd gravstønad, som betales i etterkant av begravelsen. At den er behovsprøvd betyr at stønaden måles ut fra en rekke faktorer, […]

En siste hilsen med blomster – en veiviser

En siste hilsen med blomster – en veiviser Blomster har lang tradisjon ved begravelser som en siste respektfull hilsen og symboliserer kjærlighet og omsorg. Det finnes en rekke forskjellige blomsteroppsatser å velge mellom, for ikke å nevne farger og blomstertyper. Det er ikke slik at det finnes en gitt fasit på hva som skal benyttes […]

Dødsfall i utlandet – informasjon og råd

Dødsfall i utlandet – informasjon og råd Når et dødsfall inntreffer i utlandet vil det ofte være ekstra bekymringer knyttet til kostnader, koordinering av repatriering og regler for varsling. Nedenfor finner du noen råd for hvordan du skal gå frem ved dødsfall i utlandet. Kostnader Det er strenge regler for hjemsendelse av døde i kiste. […]

Våre tanker går til folket i Ukraina

Fonus økonomiske forening og Familiens Jurist donerer i dag 100 000 SEK til Unicef. Unicef ​​er på plass i Ukraina og kjemper for å redde liv. Akkurat nå hjelper de barn og familier hvis liv og helse er truet av den voldelige konflikten. De sørger for at trengende har rask tilgang til akuttmedisinsk behandling, husly, […]

Hvem skal lede seremonien?

Hvem skal lede seremonien? Den viktigste oppgaven til seremonilederen er å bidra til en unik seremoni slik dere ønsker den skal være, da også gjennom å lede selve seremonien. Hvem valget faller på, vil være avhengig av trostilhørighet og personlige preferanser. Er du usikker på hva som er beste løsning for begravelsen? Ulike muligheter Dersom […]