Syning – å ta et siste farvel med den døde

Syning – å ta et siste farvel med den døde Når noen dør, er det av og til slik at pårørende ønsker å se den døde. Dette kalles syning, og betyr rett og slett å se den døde før bisettelse eller begravelse. Avdøde kan være i en seng, på en båre eller i en kiste. […]

Gravplassen – en plass for ettertanke og minner

Gravplassen – en plass for ettertanke og minner En gravplass er et sted for å minnes, å kjenne på savn og ofte også på sorg. For noen vil det være tilstrekkelig å se til graven et par ganger i året, mens andre finner trøst i å vite at de kan oppsøke gravplassen så ofte som […]

Regler for feste og sletting av grav

Regler for feste og sletting av grav En grav har som regel en fredningstid på 20 år. Dette gjelder enhver som bor i egen kommune ved dødsfall, som da har rett på en grav i perioden fredningstiden varer. Det kan etter to tiår søkes om å fortsette gravfestet, eller man kan velge å slette en […]

Den vanskelige samtalen

Den vanskelige samtalen Døden er for mange et sårt og vanskelig tema. Dette er ganske naturlig, spesielt dersom man ikke har tenkt eller snakket mye om temaet tidligere. Når noen dør er det mange liv som påvirkes. Det er en sorgprosess som skal gjennomgås, bearbeides og ikke minst føles på. Når man selv ikke er […]

Musikk og kulturelle innslag i en begravelse

Musikk og kulturelle innslag i en begravelse Det er mange valg du som pårørende må ta i planleggingen av en begravelse. De fleste begravelser har i dag ulike kulturelle innslag – alt fra de tradisjonelle salmene til diktopplesning, klassisk musikk og i økende grad også populærmusikk som kanskje sto den avdøde nær. Her er det […]

Hva betyr de ulike fargene i begravelsen?

Hva betyr de ulike fargene i begravelsen? Det er mange ulike tradisjoner knyttet til begravelser i Norge, og flere av dem handler om ulike fargevalg til sentrale deler av begravelsesseremonien. Hvit og svart er farger som særlig går igjen. Hvorfor bruker vi sorte klær, og visste du at det er spesielt vanlig for Norge og […]

Hvilken kiste skal du velge til begravelsen?

Hvilken kiste skal du velge til begravelsen? Når et familiemedlem eller en god venn har gått bort er det mange ting du må ta stilling til i planleggingen av en verdig og fin begravelse. Et viktig spørsmål er hva slags kiste som skal velges, da denne spiller en sentral visuell rolle under begravelsesseremonien. Det finnes […]

Hva er viktig å tenke på når du velger gravstein?

Hva er viktig å tenke på når du velger gravstein? Når du har mistet en av dine nærmeste og er midt i en sorgprosess er det vanskelig å ta stilling til hvilken gravstein du skal velge. Vi i Fonus har stor forståelse for at dette kan være utfordrende i en tid preget av tristhet og […]

Tradisjoner og riter: Vikingenes begravelser

Tradisjoner og riter: Vikingenes begravelser Vikingene hadde en sterk tro på et liv etter døden og døden ble sett på som en overgang til en ny tilværelse. Derfor handlet også mye av begravelsen om å forberede den avdøde best mulig på reisen til dødsriket. Stor forskjell på fattig og rik Når de gjelder selve seremonien […]

Skammen i døden

Skammen i døden Det levde skeive livet dysses ned, en livspartner omtales som «en nær venn». Det er på tide å fjerne skammen, også ved livets slutt. Døden har dessverre vært en nær følgesvenn i mange skeives liv. Altfor mange har forlatt oss for tidlig på grunn av aids, livsstilsrelaterte sykdommer eller selvmord. Som voksen […]