De etterlatte dyrene

Hvem tar seg av de etterlatte dyrene ved dødsfall? Det gjør FONUS Begravelsesbyrå i samarbeid med Dyrebeskyttelsen Norge. De etterlatte dyrene.

Dyrebeskyttelsen Norge har en lang tradisjon for å ta seg av dyr som mennesker forlater. Fonus begravelsesbyrå har lagt merke til at ingen tar seg av de etterlatte dyrene som blir igjen når noen går bort. Derfor skal vi samarbeide fremover med å ta oss av alle etterlatte dyr. På den måten kan Dyrebeskyttelsen Norge og Fonus hjelpe både dyr og mennesker til å få et bedre liv sammen

Fonus Begravelsesbyrå hjelper mennesker å si farvel. Mennesker i en vanskelig situasjon, som kanskje også «arver» et kjæledyr, men som ikke selv kan ta vare på det.

Dyrebeskyttelsen Norge bistår med praktisk hjelp til dyr i nød og omplasserer tusenvis av dyr hvert eneste år. Derfor samarbeider vi om kampanjen «De etterlatte dyrene» som lanseres nå.

«Dette samarbeidet handler om våre sammenfallende interesser og har som mål å knytte enslige mennesker sammen med dyr som trenger et nytt hjem», sier Åshild Roaldset som er daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, entusiastisk.

Fonus skal bistå Dyrebeskyttelsen Norge med omplassering av dyr som har blitt overlatt til seg selv etter at eier har gått bort eller av andre årsaker må finne et nytt hjem.

”Vi har stor tro på dette samarbeidet”, sier Camilla Bergan, markedsansvarlig i FONUS. ”For å skape oppmerksomhet og nå ut til flest mulig, slik at dyr og mennesker skal finne hverandre,
har vi laget både film og en egen nettside https://fonus.no/etterlatte/  , hvor dyrene presenteres. Forhåpentligvis vil vi kunne fylle på med glade historier om mennesker og dyr som sammen har fått et bedre liv.”

I første runde vil samarbeidet være i Oslo, Viken ( Akershus ),  Hedmark, Ringerike og Vestfold, men både Dyrebeskyttelsen Norge og FONUS håper prosjektet kan utvides til å omfatte hele landet.

Ved spørsmål ta kontakt med:

Camilla Bergan
Markedsansvarlig
FONUS Begravelsesbyrå
Camilla.bergan@fonus.no
Telefon: 90761711

eller

Åshild Roaldset
Daglig leder
Dyrebeskyttelsen Norge

Aashild@dyrebeskyttelsen.no

Telefon: 47458844

Del på sosiale medier:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Flere nyheter fra Fonus:

Tenn et lys

Vi hjelper deg med å tenne et lys Hvis du selv ikke har mulighet til å besøke graven i løpet av allehelgensdag,

Du kan nå oss hele døgnet, via telefon eller e-post. Her vil du komme i kontakt med en av våre kvalifiserte graveferdskonsulenter.
Vi garanterer personlig oppfølging og profesjonell utførelse
Hos oss møter du erfarne og utdannede gravferdskonsulenter.
Sammen tar vi en kort samtale på telefon, da alt det praktiske er tatt hånd om.
Vi tar hånd om alle bestillinger og kvalitets sikrer alt som gjenstår i god tid før seremonien.
Vi bistår med alle nødvendige dokumenter for gjennomføring av gravferden.
Vi setter opp en minneside med sted og tid for seremonien, som videre kan fylles med innhold etter eget ønske, samt hilsener.
Vi hjelper til med utforming av nettannonse.
Vi kan bistå med et verdig stell av avdøde før nedlegging i kisten.
Vi har alltid fokus på hygiene og nå under covid-19, har vi ytterligere fokus og tiltak for å håndtere dette.

Morendo hvit kiste (kun i standard mål)

I tråd med Standard for god gravferdskikk benyttes våre unike bårebiler til seremoniell transport. Ved henting av avdøde i bopel kan også nøytral bil benyttes.
I forkant av og under seremonien vil vi være til stede og sørge for alt det praktiske.

Tre røde roser til kisten.

Inntil 50 fullverdige programhefter.
I forkant av seremonien vil vi være til stede og klargjøre seremonilokalet med vårt smakfulle seremoniutstyr, samt at vi tar hånd om alt det praktiske.
Vi formidler kontakt til vår profesjonelle aktør/leverandør av streaming.
Gjelder ikke private seremonirom
Vi veileder deg gjerne i prosessen som følger arv og skifte.
Vi veileder deg gjerne til valg av gravsted og tilhørende gravstein.
NAV refunderer inntil kr. 24.734,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km. Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Kontakt ditt lokale begravelsesbyrå døgnet
rundt, eller ring 030 24