De vanskelige ordene og etiketten i en begravelse

Det å delta i en begravelse vil for mange føles ukjent og være uvant. Det er ikke sjelden mange blir usikre på hvordan de skal oppføre seg og hva de skal si. Det finnes ingen fasit på på hva som er riktig eller galt i en begravelse. Det finnes derimot noen hensyn man med fordel bør være bevisst på, og kanskje ha tenkt over i forkant.

Når ord blir vanskelige

Når du møter nær familie til avdøde, kan det være vanskelig å vite hva man skal si. ‘Kondolerer’ er et velkjent begrep, og kan ofte dekke et hav av følelser. For noen virker ordet kanskje litt stort og upersonlig, og da kan det være godt å dele et minne eller et godt ord om den som er død. Som mennesker har vi ofte en tendens til å ville si mye, men akkurat i en begravelse kan det være greit å gjøre det kort.

Svart – den eneste fargen?

Nei, absolutt ikke. Svart kan være et naturlig valg, men det er ikke det eneste. Når du velger klær til en begravelse handle det ofte om å gjøre diskre valg som er smakfulle. Det betyr at det ikke er noen begrensninger når det kommer til hvordan du bør kle deg når du skal i en begravelse, men at du bør se an anledningen.

Blomst, kort eller gave – tanken teller

Blomster og kondolansekort er vanlige måter å uttrykke medfølelse. I dag er også digitale minnesider en fin måte å dele minner og dele kondolanser. Der kan du også laste opp et bilde med noen ord som beskriver hvorfor bildet er viktig og hva det symboliserer. Mat kan også være en måte å vise omsorg på – å komme på døren med et måltid er ofte veldig velkommen for for de som står midt i sorgen.

Spør oss om du er usikker

Dersom du skulle ha spørsmål angående kotyme, kan du blant annet kontakte et begravelsesbyrå. Oslo har mange aktører, hvorav Fonus begravelsesbyrå er en ledende tilbyder. Vi hører gjerne fra deg om du lurer på noe.

Del på sosiale medier:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Flere nyheter fra Fonus:

Tenn et lys

Vi hjelper deg med å tenne et lys Hvis du selv ikke har mulighet til å besøke graven i løpet av allehelgensdag,

Du kan nå oss hele døgnet, via telefon eller e-post. Her vil du komme i kontakt med en av våre kvalifiserte graveferdskonsulenter.
Vi garanterer personlig oppfølging og profesjonell utførelse
Hos oss møter du erfarne og utdannede gravferdskonsulenter.
Sammen tar vi en kort samtale på telefon, da alt det praktiske er tatt hånd om.
Vi tar hånd om alle bestillinger og kvalitets sikrer alt som gjenstår i god tid før seremonien.
Vi bistår med alle nødvendige dokumenter for gjennomføring av gravferden.
Vi setter opp en minneside med sted og tid for seremonien, som videre kan fylles med innhold etter eget ønske, samt hilsener.
Vi hjelper til med utforming av nettannonse.
Vi kan bistå med et verdig stell av avdøde før nedlegging i kisten.
Vi har alltid fokus på hygiene og nå under covid-19, har vi ytterligere fokus og tiltak for å håndtere dette.

Morendo hvit kiste (kun i standard mål)

I tråd med Standard for god gravferdskikk benyttes våre unike bårebiler til seremoniell transport. Ved henting av avdøde i bopel kan også nøytral bil benyttes.
I forkant av og under seremonien vil vi være til stede og sørge for alt det praktiske.

Tre røde roser til kisten.

Inntil 50 fullverdige programhefter.
I forkant av seremonien vil vi være til stede og klargjøre seremonilokalet med vårt smakfulle seremoniutstyr, samt at vi tar hånd om alt det praktiske.
Vi formidler kontakt til vår profesjonelle aktør/leverandør av streaming.
Gjelder ikke private seremonirom
Vi veileder deg gjerne i prosessen som følger arv og skifte.
Vi veileder deg gjerne til valg av gravsted og tilhørende gravstein.
NAV refunderer inntil kr. 24.734,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km. Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Kontakt ditt lokale begravelsesbyrå døgnet
rundt, eller ring 030 24