En siste hilsen med blomster – en veiviser

Blomster har lang tradisjon ved begravelser som en siste respektfull hilsen og symboliserer kjærlighet og omsorg. Det finnes en rekke forskjellige blomsteroppsatser å velge mellom, for ikke å nevne farger og blomstertyper. Det er ikke slik at det finnes en gitt fasit på hva som skal benyttes når, og hver kategori av blomsteroppsats vil også variere stort med tanke på omfang og sammensetning.

Kistedekorasjon

Som regel vil kistedekorasjonen være fra de aller nærmeste. Her kan man velge mellom en rekke forskjellige oppsatser, som vil plasseres på kistelokket. Å legge ved bånd og/eller kort med en siste hilsen er også vanlig. I kirken eller under seremonien er det vanlig at seremoniholderen leser opp de hilsenene som er satt på blomsteroppsatsene, enten på bånd eller kort.

Kranser og båredekorasjoner

Dette er ofte alternativet familie, gode venner eller andre nære forbindelser til den avdøde velger. En båredekorasjon passer når det er ønskelig å sende noe enkelt, smakfullt og tilpasset (farge eller blomstertype) som et minne om den avdøde. En krans er symbolsk i sin utforming, som en sirkel uten begynnelse eller slutt. Mange velger også en hjerteformet variant.

Bårebukett

En bårebukett er ikke en kistedekorasjon, men en mindre og ofte enklere form for blomsteroppsats. Dette kan være en siste hilsen fra blant annet kollegaer, en gruppe venner eller andre som ønsker å ta et siste farvel.

Kondolansebukett

Dette er en blomsterbukett som sendes hjem til nærmeste pårørende. Noen ganger vil det informeres om i dødsannonsen hvorvidt familien/pårørende ønsker blomster eller andre typer oppmerksomhet, som donasjoner til et veldedig formål.

Fonus hjelper deg, enten du har vanskeligheter med å velge eller vet akkurat hva du ønsker. Hos oss kan du også velge mellom en rekke miljømerkede blomsterprodukter. Vi er ditt lokale begravelsesbyrå (Oslo og omegn)!

Del på sosiale medier:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Flere nyheter fra Fonus:

Tenn et lys

Vi hjelper deg med å tenne et lys Hvis du selv ikke har mulighet til å besøke graven i løpet av allehelgensdag,

Du kan nå oss hele døgnet, via telefon eller e-post. Her vil du komme i kontakt med en av våre kvalifiserte graveferdskonsulenter.
Vi garanterer personlig oppfølging og profesjonell utførelse
Hos oss møter du erfarne og utdannede gravferdskonsulenter.
Sammen tar vi en kort samtale på telefon, da alt det praktiske er tatt hånd om.
Vi tar hånd om alle bestillinger og kvalitets sikrer alt som gjenstår i god tid før seremonien.
Vi bistår med alle nødvendige dokumenter for gjennomføring av gravferden.
Vi setter opp en minneside med sted og tid for seremonien, som videre kan fylles med innhold etter eget ønske, samt hilsener.
Vi hjelper til med utforming av nettannonse.
Vi kan bistå med et verdig stell av avdøde før nedlegging i kisten.
Vi har alltid fokus på hygiene og nå under covid-19, har vi ytterligere fokus og tiltak for å håndtere dette.

Morendo hvit kiste (kun i standard mål)

I tråd med Standard for god gravferdskikk benyttes våre unike bårebiler til seremoniell transport. Ved henting av avdøde i bopel kan også nøytral bil benyttes.
I forkant av og under seremonien vil vi være til stede og sørge for alt det praktiske.

Tre røde roser til kisten.

Inntil 50 fullverdige programhefter.
I forkant av seremonien vil vi være til stede og klargjøre seremonilokalet med vårt smakfulle seremoniutstyr, samt at vi tar hånd om alt det praktiske.
Vi formidler kontakt til vår profesjonelle aktør/leverandør av streaming.
Gjelder ikke private seremonirom
Vi veileder deg gjerne i prosessen som følger arv og skifte.
Vi veileder deg gjerne til valg av gravsted og tilhørende gravstein.
NAV refunderer inntil kr. 24.734,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km. Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Kontakt ditt lokale begravelsesbyrå døgnet
rundt, eller ring 030 24