En verdig avskjed som ivaretar islamsk tro

I Norge er det mange forskjellige trosretninger med tilhørende tradisjoner knyttet til hvordan man ønsker å ta farvel med sine kjære. Et vanlig ønske er en begravelse tro mot muslimske tradisjoner.

Tradisjoner

Innen islam er det blant annet svært viktig at avdøde begraves så raskt som mulig. Familien står også svært sentralt i håndteringen av selve begravelsen. En svært vanlig tradisjon fra muslimske gravferdsritualer er i denne sammenheng en vaskeseremoni. Denne blir vanligvis utført av noen i nærmeste familie og gjerne sammen med uttalelsen av tradisjonelle bønner. I Oslo finnes det egne rom der retningen for Mekka er markert. Kontakt Fonus for mer informasjon og veiledning.

Seremoni og gravlegging

Etter at den avdøde er svøpet, benyttes det ofte en nøytral kiste. Kisten skal være enkel. Selve seremonien tilknyttet gravferden kan skje ved moskeen, gravstedet eller i hjemmet. Det er ikke uvanlig at det er en imam som leder seremonien, men det kan også utføres av en pårørende. Gravleggingen skal alltid skje i retning mot Mekka, og skal være tydelig merket. Det er også mange som ønsker å begraves i eget hjemland etter dødsfall, dette gjelder kanskje spesielt for de eldre.

Familiens rolle

Muslimske tradisjoner tilsier at mye av det som skjer rundt en begravelse skal ivaretas av familie. Fonus begravelsesbyrå har lang erfaring med å ivareta slike ønsker på en verdig og respektfull måte. Vi ønsker at en begravelse skal ivareta familiens ønsker så vel som trosretning. Ta kontakt med oss i Fonus begravelsesbyrå. Elverum, Hamar, Løten eller Brumunddal – kontakt oss for en prat og avklaring om hvordan vi kan tilrettelegge begravelsen på best mulig vis.

Del på sosiale medier:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Flere nyheter fra Fonus:

Tenn et lys

Vi hjelper deg med å tenne et lys Hvis du selv ikke har mulighet til å besøke graven i løpet av allehelgensdag,

Relatert artikkel

Du kan nå oss hele døgnet, via telefon eller e-post. Her vil du komme i kontakt med en av våre kvalifiserte graveferdskonsulenter.
Vi garanterer personlig oppfølging og profesjonell utførelse
Hos oss møter du erfarne og utdannede gravferdskonsulenter.
Sammen tar vi en kort samtale på telefon, da alt det praktiske er tatt hånd om.
Vi tar hånd om alle bestillinger og kvalitets sikrer alt som gjenstår i god tid før seremonien.
Vi bistår med alle nødvendige dokumenter for gjennomføring av gravferden.
Vi setter opp en minneside med sted og tid for seremonien, som videre kan fylles med innhold etter eget ønske, samt hilsener.
Vi hjelper til med utforming av nettannonse.
Vi kan bistå med et verdig stell av avdøde før nedlegging i kisten.
Vi har alltid fokus på hygiene og nå under covid-19, har vi ytterligere fokus og tiltak for å håndtere dette.

Morendo hvit kiste (kun i standard mål)

I tråd med Standard for god gravferdskikk benyttes våre unike bårebiler til seremoniell transport. Ved henting av avdøde i bopel kan også nøytral bil benyttes.
I forkant av og under seremonien vil vi være til stede og sørge for alt det praktiske.

Tre røde roser til kisten.

Inntil 50 fullverdige programhefter.
I forkant av seremonien vil vi være til stede og klargjøre seremonilokalet med vårt smakfulle seremoniutstyr, samt at vi tar hånd om alt det praktiske.
Vi formidler kontakt til vår profesjonelle aktør/leverandør av streaming.
Gjelder ikke private seremonirom
Vi veileder deg gjerne i prosessen som følger arv og skifte.
Vi veileder deg gjerne til valg av gravsted og tilhørende gravstein.
NAV refunderer inntil kr. 24.734,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km. Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Kontakt ditt lokale begravelsesbyrå døgnet
rundt, eller ring 030 24