Gravplass og retten til en grav i Norge

Visste du at i Norge har den som ved dødsfallet hadde bopel i en spesifikk kommune også rett på gravplass der? Dette er en såkalt fri grav, det vil si at du ikke betaler festeavgift for denne i fredningstiden på 20 år.

Bopel utenfor kommunen

Det kan gis tillatelse fra kommunen til at personer uten bopel der kan gis gravplass. Da kan det kreves dekning av kostnadene ved gravferd og avgift, som ved feste av grav. Ved bruk av en eksisterende grav er det ikke krav om fast bopel i kommunen, kun at det er ledig plass i graven samt at den som er fester, eller ansvarlig for graven, samtykker.

Kistegrav og urnegrav

Det skilles mellom graver for kister og urner. En urne kan settes ned i en kistegrav, men en kiste kan ikke sette i en urnegrav. Ved en urnegrav kan det settes ned mellom 4 til 8 urner på samme grav, ved det som er et familiegravsted. Ved ønske kan også urnen settes ned på en anonym minnelund for urner, det samme gjelder kister. Dersom man allerede har et gravsted man ønsker å benytte, må gravferdskontoret kontaktes for å bekrefte at det kan benyttes.

Festegrav – en leid grav

Dersom du ønsker en annen grav enn den som tildeles av din kommune, kan du leie en grav. Dette gjelder også dersom du ønsker å opprettholde graven lenger enn de frie 20 årene. Dette er det som kalles en festegrav. Forvalteren av kommunens gravplasser er Kirkens fellesråd, og her kan man også få tillatelse til gravplass i en annen kommune enn avdøde sin faste bopel. Det er en rekke grunner til at det er ønskelig med en gravplass i en annen kommune enn der avdøde er folkeregistrert – Fonus begravelsesbyrå hjelper deg med informasjon om gjeldene regler og søknadsprosessen.

Har du spørsmål omkring gravplass i Norge? Kontakt oss gjerne. Vi er ditt lokale begravelsesbyrå (Bærum, Oslo og omegn)!

Del på sosiale medier:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Flere nyheter fra Fonus:

Tenn et lys

Vi hjelper deg med å tenne et lys Hvis du selv ikke har mulighet til å besøke graven i løpet av allehelgensdag,

Du kan nå oss hele døgnet, via telefon eller e-post. Her vil du komme i kontakt med en av våre kvalifiserte graveferdskonsulenter.
Vi garanterer personlig oppfølging og profesjonell utførelse
Hos oss møter du erfarne og utdannede gravferdskonsulenter.
Sammen tar vi en kort samtale på telefon, da alt det praktiske er tatt hånd om.
Vi tar hånd om alle bestillinger og kvalitets sikrer alt som gjenstår i god tid før seremonien.
Vi bistår med alle nødvendige dokumenter for gjennomføring av gravferden.
Vi setter opp en minneside med sted og tid for seremonien, som videre kan fylles med innhold etter eget ønske, samt hilsener.
Vi hjelper til med utforming av nettannonse.
Vi kan bistå med et verdig stell av avdøde før nedlegging i kisten.
Vi har alltid fokus på hygiene og nå under covid-19, har vi ytterligere fokus og tiltak for å håndtere dette.

Morendo hvit kiste (kun i standard mål)

I tråd med Standard for god gravferdskikk benyttes våre unike bårebiler til seremoniell transport. Ved henting av avdøde i bopel kan også nøytral bil benyttes.
I forkant av og under seremonien vil vi være til stede og sørge for alt det praktiske.

Tre røde roser til kisten.

Inntil 50 fullverdige programhefter.
I forkant av seremonien vil vi være til stede og klargjøre seremonilokalet med vårt smakfulle seremoniutstyr, samt at vi tar hånd om alt det praktiske.
Vi formidler kontakt til vår profesjonelle aktør/leverandør av streaming.
Gjelder ikke private seremonirom
Vi veileder deg gjerne i prosessen som følger arv og skifte.
Vi veileder deg gjerne til valg av gravsted og tilhørende gravstein.
NAV refunderer inntil kr. 24.734,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km. Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Kontakt ditt lokale begravelsesbyrå døgnet
rundt, eller ring 030 24