Hva må du tenke på ved valg av gravsten?

En gravsten er mer enn bare en sten med påskrift, det er et verdig minne som på mange måter vil representere eller symbolisere den avdøde. Det er samtidig mange hensyn å ta ved siden av estetikken, og det er naturlig å sitte med mange spørsmål. Vi i Fonus kan forhåpentligvis bistå med å besvare noen av disse.

Hvem velger gravstenen?

Her finnes det ikke et fasitsvar. Dersom dødsfallet ikke kommer overraskende på, kan det være avdøde allerede har tatt en avgjørelse og valgt egen gravsten. Dersom dette ikke er tilfellet, er det nærmeste pårørende som velger.

Hvor fort må en avgjørelse tas?

Vi anbefaler å ta den tiden som trengs. Det er mange alternativer å velge mellom, og det er ikke slik at gravstenen skal være på plass innen begravelsen finner sted. Tar du deg en tur innom en kirkegård, vil du finne mange graver som enda ikke har en gravsten. Faktisk er det slik at enkelte kirkegårder har en grense for hvor tidlig stenen kan monteres, opptil 6 måneder etter en begravelse.

Hva bør du tenke på?

Her er en kort oversikt over viktige hensyn og vurderinger å ta:
  • Felles gravsten – Er det meningen at gravstenen skal deles, for eksempel at ektefelle planlegger å begraves på samme sted? Da må dette tas i betraktning ettersom stenen må ha plass til mer enn ett navn. Det vil også påvirke valg av minneord.
  • Vedlikehold – Selv om en gravsten generelt sett ikke krever mye vedlikehold, vil typen gravsten valgt kunne påvirke dette. En gravsten med polerte kanter og baksider får for eksempel en glatt overflate, noe som vil motvirke vekst av mose.
  • Kvalitet – Ikke alle gravstener har samme kvalitet, og det er visse standarder som må oppfylles. Velg en pålitelig leverandør du kan stole på, så du vet du bestiller et minne som vil vare.
  • Pris – Gravstener kommer i ulike prisklasser, og den totale kostnaden vil også påvirkes av faktorer som polering, ornament og navn. Pass på at du får en totalpris som dekker alle tillegg.

Bestill fra Fonus

Alle modeller du finner hos Fonus Begravelsesbyrå er tilpasset forskrift til lov om gravplasser, som gjelder for norske gravsteder. Dette omfatter størrelse og tekniske forhold ved gravstenene. Stenmaterialet har ikke bare god holdbarhet, men er også vakkert som et kunstverk fra naturens hånd. Vi legger vekt på at alle skal finne et design som faller i smak. Ta en titt på vårt store utvalg og kontakt oss på 03024 for kyndig bistand.

Del på sosiale medier:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Flere nyheter fra Fonus:

Tenn et lys

Vi hjelper deg med å tenne et lys Hvis du selv ikke har mulighet til å besøke graven i løpet av allehelgensdag,

Du kan nå oss hele døgnet, via telefon eller e-post. Her vil du komme i kontakt med en av våre kvalifiserte graveferdskonsulenter.
Vi garanterer personlig oppfølging og profesjonell utførelse
Hos oss møter du erfarne og utdannede gravferdskonsulenter.
Sammen tar vi en kort samtale på telefon, da alt det praktiske er tatt hånd om.
Vi tar hånd om alle bestillinger og kvalitets sikrer alt som gjenstår i god tid før seremonien.
Vi bistår med alle nødvendige dokumenter for gjennomføring av gravferden.
Vi setter opp en minneside med sted og tid for seremonien, som videre kan fylles med innhold etter eget ønske, samt hilsener.
Vi hjelper til med utforming av nettannonse.
Vi kan bistå med et verdig stell av avdøde før nedlegging i kisten.
Vi har alltid fokus på hygiene og nå under covid-19, har vi ytterligere fokus og tiltak for å håndtere dette.

Morendo hvit kiste (kun i standard mål)

I tråd med Standard for god gravferdskikk benyttes våre unike bårebiler til seremoniell transport. Ved henting av avdøde i bopel kan også nøytral bil benyttes.
I forkant av og under seremonien vil vi være til stede og sørge for alt det praktiske.

Tre røde roser til kisten.

Inntil 50 fullverdige programhefter.
I forkant av seremonien vil vi være til stede og klargjøre seremonilokalet med vårt smakfulle seremoniutstyr, samt at vi tar hånd om alt det praktiske.
Vi formidler kontakt til vår profesjonelle aktør/leverandør av streaming.
Gjelder ikke private seremonirom
Vi veileder deg gjerne i prosessen som følger arv og skifte.
Vi veileder deg gjerne til valg av gravsted og tilhørende gravstein.
NAV refunderer inntil kr. 24.734,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km. Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Kontakt ditt lokale begravelsesbyrå døgnet
rundt, eller ring 030 24