Seremoni: Hvem skal lede den?

Den viktigste oppgaven til seremonilederen er å bidra til en unik seremoni slik dere ønsker den skal være, da også gjennom å lede selve seremonien. Hvem valget faller på, vil være avhengig av trostilhørighet og personlige preferanser. Er du usikker på hva som er beste løsning for begravelsen?

Ulike muligheter

Dersom avdøde var medlem av statskirken eller annet kristent trossamfunn, vil det være naturlig at det er en prest som står for seremoniledelsen. Selv i tilfeller hvor avdøde ikke var medlem i statskirken, vil kirken kunne bistå ved behov og ønske. Ved tilhørighet i andre trossamfunn, kan man velge seremonileder fra det trossamfunnet. Hadde ikke den avdøde noen trostilhørighet, er det mulig med seremoniledelse i regi av Human-Etisk Forbund, uten behov for å ha vært medlem.

Begravelsesbyråets seremoniledere

Det er også mulig å la begravelsesbyrået stå får seremoniledelsen. Fonus har for eksempel egne, utdannede seremoniledere som kan bistå med alt eller deler av seremonien. En av våre seremoniledere vil bistå i den praktiske gjennomføringen av seremonien, og bidra med minnetale (skrive og/eller fremføre), eventuelle dikt, utføre rituelle eller symbolske handlinger og koordinere øvrige medvirkende i en personlig seremoni. Våre seremoniledere kan også bistå med råd og veiledning (og fremføring) av dikt som element i seremonien. Dikt kan være med på å sette i gang tankene og si mye med få ord.

La Fonus bistå med seremoniledelsen

Hos oss vil du bli møtt av ansatte som er der for deg og som tilpasser enhver gravferd etter individuelle behov og ønsker. Kontoret reserverer vi for deg når du trenger oss, uten noen fast åpningstid. Når vi treffer deg blir møtet mellom oss uforstyrret, slik at vi sammen kan planlegge hva som er best for deg og dine nærmeste. Ring oss hele døgnet på 62 41 73 30 for å avtale tidspunkt for møte.

Fonus Begravelsesbyrå – vi er alltid her for deg og vil bistå best mulig i en krevende situasjon. Vi betejener telefonen hele døgnet alle årets dager, uansett.

Del på sosiale medier:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Flere nyheter fra Fonus:

Tenn et lys

Vi hjelper deg med å tenne et lys Hvis du selv ikke har mulighet til å besøke graven i løpet av allehelgensdag,

Du kan nå oss hele døgnet, via telefon eller e-post. Her vil du komme i kontakt med en av våre kvalifiserte graveferdskonsulenter.
Vi garanterer personlig oppfølging og profesjonell utførelse
Hos oss møter du erfarne og utdannede gravferdskonsulenter.
Sammen tar vi en kort samtale på telefon, da alt det praktiske er tatt hånd om.
Vi tar hånd om alle bestillinger og kvalitets sikrer alt som gjenstår i god tid før seremonien.
Vi bistår med alle nødvendige dokumenter for gjennomføring av gravferden.
Vi setter opp en minneside med sted og tid for seremonien, som videre kan fylles med innhold etter eget ønske, samt hilsener.
Vi hjelper til med utforming av nettannonse.
Vi kan bistå med et verdig stell av avdøde før nedlegging i kisten.
Vi har alltid fokus på hygiene og nå under covid-19, har vi ytterligere fokus og tiltak for å håndtere dette.

Morendo hvit kiste (kun i standard mål)

I tråd med Standard for god gravferdskikk benyttes våre unike bårebiler til seremoniell transport. Ved henting av avdøde i bopel kan også nøytral bil benyttes.
I forkant av og under seremonien vil vi være til stede og sørge for alt det praktiske.

Tre røde roser til kisten.

Inntil 50 fullverdige programhefter.
I forkant av seremonien vil vi være til stede og klargjøre seremonilokalet med vårt smakfulle seremoniutstyr, samt at vi tar hånd om alt det praktiske.
Vi formidler kontakt til vår profesjonelle aktør/leverandør av streaming.
Gjelder ikke private seremonirom
Vi veileder deg gjerne i prosessen som følger arv og skifte.
Vi veileder deg gjerne til valg av gravsted og tilhørende gravstein.
NAV refunderer inntil kr. 24.734,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km. Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Kontakt ditt lokale begravelsesbyrå døgnet
rundt, eller ring 030 24