Hvilken kiste skal du velge til begravelsen?

Når et familiemedlem eller en god venn har gått bort er det mange ting du må ta stilling til i planleggingen av en verdig og fin begravelse. Et viktig spørsmål er hva slags kiste som skal velges, da denne spiller en sentral visuell rolle under begravelsesseremonien. Det finnes mange valgmuligheter med betydelig grad av variasjon når det kommer til utforming, farge, materialer og pris.

Lange tradisjoner

Det finnes store variasjoner i gravskikker opp gjennom historien – alt fra store likbål til enkle gravhauger. Med kristendommen kom tradisjonen om å begrave i vigslet jord i tilknytning til en kirkegård. Senere kom også tradisjonen med å bruke kister i begravelsen. Denne utviklingen knyttes gjerne til tiden etter den industrielle revolusjon, og fra første stund ble det vanlig i Norge og Danmark å velge en hvit kiste. I dag er tradisjonell kistebegravelse på en kirkegård eller kremasjon de to vanligste alternativene. Sistnevnte har særlig blitt mer og mer vanlig i senere tid.

Mange valgmuligheter

Mange pårørende forsøker å velge en kiste med design og detaljer som gjenspeiler den som har gått bort. Derfor tilbyr vi i Fonus mange ulike alternativer for etter beste evne å tilfredsstille de ulike ønskene knyttet til blant annet farge og design. Vi har alt fra den enkle, stilrene og tradisjonelle hvite kisten til mer påkostede varianter i heltre av eik. I Norge er hvit kiste det vanligste alternativet. Uansett er det viktig å huske på at det ikke finnes noe som heter riktig eller galt når det kommer til valg av kiste. I dag er det faktisk også mulig å lage selve kisten som skal brukes i begravelsen selv. Det er i så fall viktig at enkelt regler og retningslinjer følges. Hvis dette er noe du ønsker er det bare å ta kontakt med oss for veiledning.


Fonus er ditt lokale begravelsesbyrå som alltid er der for deg!

Del på sosiale medier:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Flere nyheter fra Fonus:

Tenn et lys

Vi hjelper deg med å tenne et lys Hvis du selv ikke har mulighet til å besøke graven i løpet av allehelgensdag,

Du kan nå oss hele døgnet, via telefon eller e-post. Her vil du komme i kontakt med en av våre kvalifiserte graveferdskonsulenter.
Vi garanterer personlig oppfølging og profesjonell utførelse
Hos oss møter du erfarne og utdannede gravferdskonsulenter.
Sammen tar vi en kort samtale på telefon, da alt det praktiske er tatt hånd om.
Vi tar hånd om alle bestillinger og kvalitets sikrer alt som gjenstår i god tid før seremonien.
Vi bistår med alle nødvendige dokumenter for gjennomføring av gravferden.
Vi setter opp en minneside med sted og tid for seremonien, som videre kan fylles med innhold etter eget ønske, samt hilsener.
Vi hjelper til med utforming av nettannonse.
Vi kan bistå med et verdig stell av avdøde før nedlegging i kisten.
Vi har alltid fokus på hygiene og nå under covid-19, har vi ytterligere fokus og tiltak for å håndtere dette.

Morendo hvit kiste (kun i standard mål)

I tråd med Standard for god gravferdskikk benyttes våre unike bårebiler til seremoniell transport. Ved henting av avdøde i bopel kan også nøytral bil benyttes.
I forkant av og under seremonien vil vi være til stede og sørge for alt det praktiske.

Tre røde roser til kisten.

Inntil 50 fullverdige programhefter.
I forkant av seremonien vil vi være til stede og klargjøre seremonilokalet med vårt smakfulle seremoniutstyr, samt at vi tar hånd om alt det praktiske.
Vi formidler kontakt til vår profesjonelle aktør/leverandør av streaming.
Gjelder ikke private seremonirom
Vi veileder deg gjerne i prosessen som følger arv og skifte.
Vi veileder deg gjerne til valg av gravsted og tilhørende gravstein.
NAV refunderer inntil kr. 24.734,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km. Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Kontakt ditt lokale begravelsesbyrå døgnet
rundt, eller ring 030 24