Kremasjonsurner – en historisk og ærverdig skikk

En kremasjonsurne er en beholder som oppbevarer asken etter en kremasjon, og selve skikken med å oppbevare asken i en urne daterer langt tilbake i tid. Mennesker som levde i tidlig stenalder benyttet urner for sine avdøde, og kremering ser ut til å ha vært en ofte valgt metode ved dødsfall. Forskning har vist at dette var en ærefull måte å vise respekt for de døde på. Med innføringen av kristendommen ble det mer utbredt med begravelse, ikke kremasjon, og det var ikke før siste halvdel av 1800-tallet at kremasjoner igjen ble vanlig. Blant annet promoterte kirurgen til dronning Victoria av England kremasjon, og han grunnla også sin egen interesseorganisasjon for kremasjon i 1874.

Kremasjoner og askeurner

I Norge er det i dag om lag 10 – 14 000 kremasjoner årlig. Dette har ligget stabilt de siste 10 – 12 årene, og i 2019 ble oppimot 44% av alle avdøde i Norge kremert. Etter en kremasjon har funnet sted samles asken i en urne, denne skal så forsegles og merkes. Som hovedregel kan den ikke utleveres til de etterlatte, men skal oppbevares av gravplassmyndigheten. En askeurne skal oppfylle krav om organisk materiale, og være nedbrytbar innen den fredningstid som gjelder for gravplassen.

Urnenedsettelser og urnelund

En urnenedsettelse er der urnen settes ned i en grav på en offentlig gravlund. Det kan arrangeres å holde en seremoni i anledning urnenedsettelse, det kan også kombineres med en bisettelse. Hovedregelen i Norge er at asken etter kremasjon skal gravlegges innen seks måneder. Dette gir rom for å ha en viss tidsperiode mellom kremasjonen og urnenedsettelsen. En urnelund er begrepet som brukes for et definert området på en gravplass der urner gravlegges. Det er vanlig at pårørende deltar i urnenedsettelsen, og gravstedet i en urnelund må ha en fester.

Del på sosiale medier:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Flere nyheter fra Fonus:

Tenn et lys

Vi hjelper deg med å tenne et lys Hvis du selv ikke har mulighet til å besøke graven i løpet av allehelgensdag,

Du kan nå oss hele døgnet, via telefon eller e-post. Her vil du komme i kontakt med en av våre kvalifiserte graveferdskonsulenter.
Vi garanterer personlig oppfølging og profesjonell utførelse
Hos oss møter du erfarne og utdannede gravferdskonsulenter.
Sammen tar vi en kort samtale på telefon, da alt det praktiske er tatt hånd om.
Vi tar hånd om alle bestillinger og kvalitets sikrer alt som gjenstår i god tid før seremonien.
Vi bistår med alle nødvendige dokumenter for gjennomføring av gravferden.
Vi setter opp en minneside med sted og tid for seremonien, som videre kan fylles med innhold etter eget ønske, samt hilsener.
Vi hjelper til med utforming av nettannonse.
Vi kan bistå med et verdig stell av avdøde før nedlegging i kisten.
Vi har alltid fokus på hygiene og nå under covid-19, har vi ytterligere fokus og tiltak for å håndtere dette.

Morendo hvit kiste (kun i standard mål)

I tråd med Standard for god gravferdskikk benyttes våre unike bårebiler til seremoniell transport. Ved henting av avdøde i bopel kan også nøytral bil benyttes.
I forkant av og under seremonien vil vi være til stede og sørge for alt det praktiske.

Tre røde roser til kisten.

Inntil 50 fullverdige programhefter.
I forkant av seremonien vil vi være til stede og klargjøre seremonilokalet med vårt smakfulle seremoniutstyr, samt at vi tar hånd om alt det praktiske.
Vi formidler kontakt til vår profesjonelle aktør/leverandør av streaming.
Gjelder ikke private seremonirom
Vi veileder deg gjerne i prosessen som følger arv og skifte.
Vi veileder deg gjerne til valg av gravsted og tilhørende gravstein.
NAV refunderer inntil kr. 24.734,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km. Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Kontakt ditt lokale begravelsesbyrå døgnet
rundt, eller ring 030 24