Minnefond og minnegaver – en siste hilsen

Ved dødsfall kan det være ønskelig å opprette et minnefond eller å gi en minnegave. Vet du hva som er forskjellen?

En måte å ære avdøde på

Et minnefond kan stå i avdødes navn, og fungerer som en videreføring av noe han eller hun var lidenskapelig engasjert i eller opptatt av. Dette kan være temaer slik som psykisk helse, dyrevern, en spesifikk sykdom eller annet. Et minnefond kan opprettes av familie og pårørende, venner og kjente. Dette kan være en fin måte å ære den avdøde på.

En verdig minnegave

En minnegave vil si å gi en pengegave til et veldedig formål etter et dødsfall. Kanskje har avdøde gått bort etter lang tids sykeleie, da kan det være aktuelt med en pengegave for eksempel til en forening. Det kan også være slik at den avdøde har vært lidenskapelig opptatt av et tema eller en sak, og selv har gjort det tydelig at de ønsker en minnegave rettet mot dette framfor enn blomster. Når man gir en minnegave, kan man merke betalingen med avdødes navn, som en hedersmerking av det livets om har gått bort. Det er heller ikke uvanlig at det fremkommer fra dødsannonsen at familien ønsker en gave til en sak eller forening istedenfor annen oppmerksomhet.

Minnesidene til Fonus

På Fonus sine minnesider kan du legge igjen en siste hilsen til avdøde. Der vil det også ligge direkte link til hvordan du kan gi din minnegave. Dette er noe vi i Fonus mener det er viktig å formidle på en enkel måte som begravelsesbyrå. Elverum, Oslo eller andre deler av landet – på en digital minneside har alle lik tilgang til å gi en siste hilsen til noen de har vært glad i.

Ønsker du mer informasjon om hvordan du kan opprette et minnefond eller gi en minnegave? Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Del på sosiale medier:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Flere nyheter fra Fonus:

Tenn et lys

Vi hjelper deg med å tenne et lys Hvis du selv ikke har mulighet til å besøke graven i løpet av allehelgensdag,

Relatert artikkel

Du kan nå oss hele døgnet, via telefon eller e-post. Her vil du komme i kontakt med en av våre kvalifiserte graveferdskonsulenter.
Vi garanterer personlig oppfølging og profesjonell utførelse
Hos oss møter du erfarne og utdannede gravferdskonsulenter.
Sammen tar vi en kort samtale på telefon, da alt det praktiske er tatt hånd om.
Vi tar hånd om alle bestillinger og kvalitets sikrer alt som gjenstår i god tid før seremonien.
Vi bistår med alle nødvendige dokumenter for gjennomføring av gravferden.
Vi setter opp en minneside med sted og tid for seremonien, som videre kan fylles med innhold etter eget ønske, samt hilsener.
Vi hjelper til med utforming av nettannonse.
Vi kan bistå med et verdig stell av avdøde før nedlegging i kisten.
Vi har alltid fokus på hygiene og nå under covid-19, har vi ytterligere fokus og tiltak for å håndtere dette.

Morendo hvit kiste (kun i standard mål)

I tråd med Standard for god gravferdskikk benyttes våre unike bårebiler til seremoniell transport. Ved henting av avdøde i bopel kan også nøytral bil benyttes.
I forkant av og under seremonien vil vi være til stede og sørge for alt det praktiske.

Tre røde roser til kisten.

Inntil 50 fullverdige programhefter.
I forkant av seremonien vil vi være til stede og klargjøre seremonilokalet med vårt smakfulle seremoniutstyr, samt at vi tar hånd om alt det praktiske.
Vi formidler kontakt til vår profesjonelle aktør/leverandør av streaming.
Gjelder ikke private seremonirom
Vi veileder deg gjerne i prosessen som følger arv og skifte.
Vi veileder deg gjerne til valg av gravsted og tilhørende gravstein.
NAV refunderer inntil kr. 24.734,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km. Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Kontakt ditt lokale begravelsesbyrå døgnet
rundt, eller ring 030 24