Minnesamvær: Hvordan foregår det?

Tradisjonen med å holde en minnestund for den avdøde går tilbake til hedensk tid, da man hedret vedkommende syv dager etter dødsfallet. Det ble brygget et eget øl – gravøl – som også ble brukt som arveøl for å høytidelig markere arvingenes overtakelse av gården. Spoler vi fram til 2022 har tradisjonen endret seg mye, men selve samværet lever i beste velgående.

Hva er et minnesamvær?

Etter at en begravelse har funnet sted, kan det være fint å samle venner og familie i en mer intim setting. Dette muliggjør mimring om avdøde i fellesskap, og finner sted etter seremonien. Hvordan samværet foregår, hvem som inviteres og om det i det hele tatt holdes et minnesamvær er helt individuelt. Det er selvsagt ikke alle pårørende som ønsker dette da det kan være ekstra påkjennende i sorgprosessen.

Hva foregår under et minnesamvær?

Igjen vil dette være svært personlig. Det er ofte enkel matservering, slik som fingermat, men dette er ikke en nødvendighet. Alkoholservering er noe som hører sjeldenheten til nå i mer moderne tider. For noen er det viktig å minnes avdøde på en spesiell måte, kanskje med en bildepresentasjon av et liv levd, sanger og/eller korte og lengre minnetaler. For andre er det viktigste å ha et samlingspunkt uten noe spesielt program. Det anbefales å utnevne i hvert fall én person til å ta ansvaret for selve samværet for å sikre at alt går smidig for seg.

Hvordan planlegges og koordineres samlingen?

Det er fullt mulig å stå for dette selv, men det kan fort bli en ekstra og unødvendig byrde i en allerede tung tid. Begravelsesbyrå tilbyr derfor ofte å bistå med en eller flere av gjøremålene for minnesamvær. Fonus har for eksempel ulike pakkeløsninger, komplette med kake, kaffe, te, mineralvann, oppdekning og servering. Det skaper trygghet for minnestunden og sikrer forutsigbare kostnader. Du kan på den måten senke skuldrene og fokusere på andre aspekter ved begravelsen og minnesamværet.

Del på sosiale medier:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Flere nyheter fra Fonus:

Tenn et lys

Vi hjelper deg med å tenne et lys Hvis du selv ikke har mulighet til å besøke graven i løpet av allehelgensdag,

Du kan nå oss hele døgnet, via telefon eller e-post. Her vil du komme i kontakt med en av våre kvalifiserte graveferdskonsulenter.
Vi garanterer personlig oppfølging og profesjonell utførelse
Hos oss møter du erfarne og utdannede gravferdskonsulenter.
Sammen tar vi en kort samtale på telefon, da alt det praktiske er tatt hånd om.
Vi tar hånd om alle bestillinger og kvalitets sikrer alt som gjenstår i god tid før seremonien.
Vi bistår med alle nødvendige dokumenter for gjennomføring av gravferden.
Vi setter opp en minneside med sted og tid for seremonien, som videre kan fylles med innhold etter eget ønske, samt hilsener.
Vi hjelper til med utforming av nettannonse.
Vi kan bistå med et verdig stell av avdøde før nedlegging i kisten.
Vi har alltid fokus på hygiene og nå under covid-19, har vi ytterligere fokus og tiltak for å håndtere dette.

Morendo hvit kiste (kun i standard mål)

I tråd med Standard for god gravferdskikk benyttes våre unike bårebiler til seremoniell transport. Ved henting av avdøde i bopel kan også nøytral bil benyttes.
I forkant av og under seremonien vil vi være til stede og sørge for alt det praktiske.

Tre røde roser til kisten.

Inntil 50 fullverdige programhefter.
I forkant av seremonien vil vi være til stede og klargjøre seremonilokalet med vårt smakfulle seremoniutstyr, samt at vi tar hånd om alt det praktiske.
Vi formidler kontakt til vår profesjonelle aktør/leverandør av streaming.
Gjelder ikke private seremonirom
Vi veileder deg gjerne i prosessen som følger arv og skifte.
Vi veileder deg gjerne til valg av gravsted og tilhørende gravstein.
NAV refunderer inntil kr. 24.734,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km. Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Kontakt ditt lokale begravelsesbyrå døgnet
rundt, eller ring 030 24