Minnetaler og minneord under begravelsen

Under en begravelse er det vanlig å skille mellom det som kalles minnetale og minneord. Selve minnetalen er det ofte den som leder seremonien som holder, eventuelt nær familie. Dette er en tale som er basert på livet til den avdøde, gjerne samlet inn fra de som stod avdøde nær. Fødested, skolegang, ekteskap, karrierevei, interesser og bragder – her er det i stor grad opp til familie og nære hva de ønsker å fremheve. Minnetalen er den innledende av talene, og den lengste i tidsbruk. Man kan anse minnetalen som en hyllest til den avdøde sitt liv og ettermæle.

Minneord – små puslespillbiter av et liv

Minneord, derimot, er korte, personlige taler som deles av kjente og kjære. Disse dekker gjerne spesifikke deler av avdødes liv eller omfatter personlige observasjoner og tanker. Eksempelvis minneord fra et barnebarn, en søster, en kollega eller en nær venn. Her er det viktig å ta hensyn til lengden på talen, og å begrense dette til et sted mellom 3 og 5 minutter. Personlige anekdoter og kjære minner er en fin måte å løfte frem kvaliteter og egenskaper man satte ekstra stor pris på ved den avdøde. Minneord bør alltid avklares med nærmeste familie på forhånd av begravelsen.

Det å tørre

Noen opplever det som svært vanskelig å skulle snakke i en begravelse, kanskje fordi man er preget av stundens alvor og sorgen ved tapet av en som var elsket. Ved å skrive ned tanker og minner kan det være enklere å se for seg hvordan man skal holde talen, og hva som skal til for å tørre å gjøre det. Snakk gjerne med ditt begravelsesbyrå for råd og tips om hvordan man holder en tale i begravelse. Et godt alternativ kan også være å skrive en tale som noen andre holder på vegne av deg.

Del på sosiale medier:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Flere nyheter fra Fonus:

Tenn et lys

Vi hjelper deg med å tenne et lys Hvis du selv ikke har mulighet til å besøke graven i løpet av allehelgensdag,

Du kan nå oss hele døgnet, via telefon eller e-post. Her vil du komme i kontakt med en av våre kvalifiserte graveferdskonsulenter.
Vi garanterer personlig oppfølging og profesjonell utførelse
Hos oss møter du erfarne og utdannede gravferdskonsulenter.
Sammen tar vi en kort samtale på telefon, da alt det praktiske er tatt hånd om.
Vi tar hånd om alle bestillinger og kvalitets sikrer alt som gjenstår i god tid før seremonien.
Vi bistår med alle nødvendige dokumenter for gjennomføring av gravferden.
Vi setter opp en minneside med sted og tid for seremonien, som videre kan fylles med innhold etter eget ønske, samt hilsener.
Vi hjelper til med utforming av nettannonse.
Vi kan bistå med et verdig stell av avdøde før nedlegging i kisten.
Vi har alltid fokus på hygiene og nå under covid-19, har vi ytterligere fokus og tiltak for å håndtere dette.

Morendo hvit kiste (kun i standard mål)

I tråd med Standard for god gravferdskikk benyttes våre unike bårebiler til seremoniell transport. Ved henting av avdøde i bopel kan også nøytral bil benyttes.
I forkant av og under seremonien vil vi være til stede og sørge for alt det praktiske.

Tre røde roser til kisten.

Inntil 50 fullverdige programhefter.
I forkant av seremonien vil vi være til stede og klargjøre seremonilokalet med vårt smakfulle seremoniutstyr, samt at vi tar hånd om alt det praktiske.
Vi formidler kontakt til vår profesjonelle aktør/leverandør av streaming.
Gjelder ikke private seremonirom
Vi veileder deg gjerne i prosessen som følger arv og skifte.
Vi veileder deg gjerne til valg av gravsted og tilhørende gravstein.
NAV refunderer inntil kr. 24.734,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km. Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Kontakt ditt lokale begravelsesbyrå døgnet
rundt, eller ring 030 24