Muligheter og kostander ved en begravelse

Når noen man er glad i dør ønsker de fleste å gi den avdøde en verdig avslutning i form av en begravelse. Begrepet begravelse favner i dag mange muligheter. Kremasjon, urnenedsettelse, seremoni, bisettelse – det finnes ingen retningslinjer som er satt i sten så lenge verdighet blir ivaretatt og praktiske hensyn er gjennomførbare. De aller fleste begravelser gjennomføres med en seremoni, enten i kirken eller andre steder, men det er også mulig å velge en gravferd uten seremoni. Kostnadene ved en begravelse vil variere i tråd med hvilke ønsker man har.

Skreddersydde løsninger og lukkede begravelser

Fonus begravelsesbyrå har bred kompetanse når det gjelder gravferdsseremonier, på tvers av trossamfunn og livssyn. Vi vet at begravelser ser like forskjellige ut som menneskene man hedrer. Det blir mer og mer vanlig å velge helt personlige seremonier, som ikke følger den tradisjonelle kirkelige stilen. Den avdøde kan ha etterlatt seg ønsker om seremoni som skal hedres og følges og noen ønsker å holde en lukket seremoni. Da er det vanlig at dødsfallet annonseres etter seremonien. Uansett hva som føles riktig strekker Fonus seg langt for å gjøre opplevelsen verdig og tro mot den avdøde sitt ønske.

Kostnader og finansiering

Hos Fonus er vi helt åpne om kostnader og opererer med faste priser på våre tjenester og produkter. Det er hovedsakelig kiste, blomster og musikk som avgjør rammene rundt begravelsen, og her står pårørende fritt til å ta sine valg. Vi har avtale med flere organisasjoner som kan gi rabatter på produkter og tjenester. Ved tilfeller der det er aktuelt med ytelser fra NAV i anledning begravelse vil vi søke om dette på vegne av kunden. Det er også tilfeller der begravelser kan gjennomføres uten egenbetaling.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller er usikker på hva som gjelder i deres tilfelle.

Del på sosiale medier:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Flere nyheter fra Fonus:

Tenn et lys

Vi hjelper deg med å tenne et lys Hvis du selv ikke har mulighet til å besøke graven i løpet av allehelgensdag,

Du kan nå oss hele døgnet, via telefon eller e-post. Her vil du komme i kontakt med en av våre kvalifiserte graveferdskonsulenter.
Vi garanterer personlig oppfølging og profesjonell utførelse
Hos oss møter du erfarne og utdannede gravferdskonsulenter.
Sammen tar vi en kort samtale på telefon, da alt det praktiske er tatt hånd om.
Vi tar hånd om alle bestillinger og kvalitets sikrer alt som gjenstår i god tid før seremonien.
Vi bistår med alle nødvendige dokumenter for gjennomføring av gravferden.
Vi setter opp en minneside med sted og tid for seremonien, som videre kan fylles med innhold etter eget ønske, samt hilsener.
Vi hjelper til med utforming av nettannonse.
Vi kan bistå med et verdig stell av avdøde før nedlegging i kisten.
Vi har alltid fokus på hygiene og nå under covid-19, har vi ytterligere fokus og tiltak for å håndtere dette.

Morendo hvit kiste (kun i standard mål)

I tråd med Standard for god gravferdskikk benyttes våre unike bårebiler til seremoniell transport. Ved henting av avdøde i bopel kan også nøytral bil benyttes.
I forkant av og under seremonien vil vi være til stede og sørge for alt det praktiske.

Tre røde roser til kisten.

Inntil 50 fullverdige programhefter.
I forkant av seremonien vil vi være til stede og klargjøre seremonilokalet med vårt smakfulle seremoniutstyr, samt at vi tar hånd om alt det praktiske.
Vi formidler kontakt til vår profesjonelle aktør/leverandør av streaming.
Gjelder ikke private seremonirom
Vi veileder deg gjerne i prosessen som følger arv og skifte.
Vi veileder deg gjerne til valg av gravsted og tilhørende gravstein.
NAV refunderer inntil kr. 24.734,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km. Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Kontakt ditt lokale begravelsesbyrå døgnet
rundt, eller ring 030 24