Musikk og kulturelle innslag i en begravelse

Det er mange valg du som pårørende må ta i planleggingen av en begravelse. De fleste begravelser har i dag ulike kulturelle innslag – alt fra de tradisjonelle salmene til diktopplesning, klassisk musikk og i økende grad også populærmusikk som kanskje sto den avdøde nær. Her er det stor frihet til å skape et program som setter et personlig preg på seremonien.

Musikken som formidler av følelser

Musikk er en svært sentral del av en begravelsesseremoni. På en annen måte enn taler gir den mulighet til å fylle rommet og til å skape en spesiell stemning som kanskje ikke kan uttrykkes med ord. Alternativene er mange, og det er ikke noe som heter rett eller galt. Vanligvis er det rom for to til tre musikalske innslag, i tillegg til et lignende utvalg av fellessanger eller tradisjonelle salmer. Det er også fullt mulig å benytte seg av en profesjonell solist eller kanskje det er noen i relasjon eller bekjent av avdøde som ønsker å bidra med et musikalsk innslag. Mulighetene er mange.

Tekstopplesning

Dikt eller tekstopplesning kan også være et alternativ i en begravelse, gjerne utført av pårørende eller andre bekjente av avdøde. Dette bidrar til å sette et personlig preg på seremonien og kan være et fint alternativ til andre mer tradisjonelle innslagene som ord fra presten eller salmer. Når det kommer til nettopp salmer er det i kirkelige begravelser fortsatt et vanlig innslag. I humanistiske seremonier er det derimot mer vanlig med fellessang.

Ta kontakt for bistand

Mulighetene for kulturelle innslag i seremonien er mange. Fonus begravelsesbyrå kan i samråd med pårørende legge opp et individuelt program som bidrar til en verdig avslutning for den avdøde og som skaper fin ramme rundt de øvrige elementene i begravelsesseremonien.

Fonus er ditt lokale begravelsesbyrå som alltid er der for deg!

Del på sosiale medier:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Flere nyheter fra Fonus:

Tenn et lys

Vi hjelper deg med å tenne et lys Hvis du selv ikke har mulighet til å besøke graven i løpet av allehelgensdag,

Du kan nå oss hele døgnet, via telefon eller e-post. Her vil du komme i kontakt med en av våre kvalifiserte graveferdskonsulenter.
Vi garanterer personlig oppfølging og profesjonell utførelse
Hos oss møter du erfarne og utdannede gravferdskonsulenter.
Sammen tar vi en kort samtale på telefon, da alt det praktiske er tatt hånd om.
Vi tar hånd om alle bestillinger og kvalitets sikrer alt som gjenstår i god tid før seremonien.
Vi bistår med alle nødvendige dokumenter for gjennomføring av gravferden.
Vi setter opp en minneside med sted og tid for seremonien, som videre kan fylles med innhold etter eget ønske, samt hilsener.
Vi hjelper til med utforming av nettannonse.
Vi kan bistå med et verdig stell av avdøde før nedlegging i kisten.
Vi har alltid fokus på hygiene og nå under covid-19, har vi ytterligere fokus og tiltak for å håndtere dette.

Morendo hvit kiste (kun i standard mål)

I tråd med Standard for god gravferdskikk benyttes våre unike bårebiler til seremoniell transport. Ved henting av avdøde i bopel kan også nøytral bil benyttes.
I forkant av og under seremonien vil vi være til stede og sørge for alt det praktiske.

Tre røde roser til kisten.

Inntil 50 fullverdige programhefter.
I forkant av seremonien vil vi være til stede og klargjøre seremonilokalet med vårt smakfulle seremoniutstyr, samt at vi tar hånd om alt det praktiske.
Vi formidler kontakt til vår profesjonelle aktør/leverandør av streaming.
Gjelder ikke private seremonirom
Vi veileder deg gjerne i prosessen som følger arv og skifte.
Vi veileder deg gjerne til valg av gravsted og tilhørende gravstein.
NAV refunderer inntil kr. 24.734,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km. Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Kontakt ditt lokale begravelsesbyrå døgnet
rundt, eller ring 030 24