Når kundeservice avgår med døden

Dødens praktiske, men brutale realitet

Nylig fikk vi møte dødens praktiske, men brutale realiteter da Kirsten Natvig åpenhjertig delte om marerittet hun endte opp med å stå i når hennes mann døde brått. Brev med betalingskrav hopet seg opp med det som oppleves som truende formuleringer, heller enn hjelp og bistand fra bank, skattemyndigheter eller strømselskap. Hjelp en som står i sorg og sjokk hadde trengt når alle praktiske og økonomiske forpliktelser må løses. Slikt er krevende nok om man ikke er i sorg, døden kan fort gjøre det uoverkommelig.

Ikke uvanlig

Som leder for et begravelsesbyrå vet jeg dessverre at Kristen Natvigs erfaringer ikke er unike. Midt i sorgen skal man ta stilling til både verdivalg og et personlig farvel, samtidig som man må håndtere alt det praktiske rundt et dødsfall. Når vi i Fonus begravelsesbyrå snakker med etterlatte, så handler den første tiden etter dødsfallet om hvordan den avdøde ønsket å bli minnet og stedt til hvile. Arv og økonomi og hva man nettopp skal gjøre med alt det praktiske bistår vi også med.

Personlig støtte, veiledning, lydhør og fleksibel

I en undersøkelse vi nettopp gjorde omkring begravelser Norge, oppga respondentene at en viktig drivkraft for å velge et begravelsesbyrå i tillegg til personlig støtte var hjelp til å ordne alt det praktiske. I gjennomsnitt er nordmenn ansvarlig for en gravferd 1.6 ganger i livet. Å ordne noens begravelse er heldigvis noe de fleste av oss har liten erfaring med, men som likevel er svært viktig for oss å gjøre riktig.

Veien til et farvel

Det viktigste vi som begravelsesbyrå kan hjelpe mennesker med, er derfor veien til et farvel. Det å kunne ta farvel gjennom personlig støtte, veiledning, være lydhør og fleksibel er det man ønsker mest. Her vil jeg påstå at selskapene Natvig nevner har noe å lære av oss som håndterer etterlatte daglig. Det er ikke slik at etterlatte ikke ønsker å rydde i boet, ordne praktiske ting og sørge for at betalingsforpliktelser blir håndtert. Det er bare mange som ikke makter å tråle seg gjennom den jungelen av hindringer som dagens digitale samfunn har skapt, når livet nettopp har falt i grus. Det må vi som samfunn forstå og tilrettelegge for. Etterlatte trenger hjelp til å prioritere trivielle – men avgjørende – oppgaver som juridiske floker, bankfullmakter, bredbånd og abonnement.

Prosedyrene må være på plass

Døden er ikke et nytt fenomen, men utfordringene den bringer med seg endrer seg i takt med samfunnet. Digitaliseringen har ført med seg en usynlig mur av hindringer. Og selv om det er lurt å forberede seg, kan det ikke være sånn at vi skal bruke livet til å forberede oss på alt det praktiske døden innebærer. Det er for trist, og det skulle ikke være nødvendig. Det som imidlertid er helt nødvendig er at alle offentlige instanser og private selskaper som har kunder, må ha prosedyrene på plass og retningslinjene klare for hvordan de skal hjelpe etterlatte når «kunden» dør. Det er uakseptabelt å legge sten til byrden for en som forsøker å ordne opp etter sin kjære. Jeg håper at Kirsten Natvigs sterke historie har gjort inntrykk på de som har oss som kunder i livet, slik at kundeservice ikke avgår med døden samtidig med «kunden».

 

 Terje Eid-Hviding

Administrerende direktør
FONUS Begravelsesbyrå

Del på sosiale medier:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Flere nyheter fra Fonus:

Tenn et lys

Vi hjelper deg med å tenne et lys Hvis du selv ikke har mulighet til å besøke graven i løpet av allehelgensdag,

Du kan nå oss hele døgnet, via telefon eller e-post. Her vil du komme i kontakt med en av våre kvalifiserte graveferdskonsulenter.
Vi garanterer personlig oppfølging og profesjonell utførelse
Hos oss møter du erfarne og utdannede gravferdskonsulenter.
Sammen tar vi en kort samtale på telefon, da alt det praktiske er tatt hånd om.
Vi tar hånd om alle bestillinger og kvalitets sikrer alt som gjenstår i god tid før seremonien.
Vi bistår med alle nødvendige dokumenter for gjennomføring av gravferden.
Vi setter opp en minneside med sted og tid for seremonien, som videre kan fylles med innhold etter eget ønske, samt hilsener.
Vi hjelper til med utforming av nettannonse.
Vi kan bistå med et verdig stell av avdøde før nedlegging i kisten.
Vi har alltid fokus på hygiene og nå under covid-19, har vi ytterligere fokus og tiltak for å håndtere dette.

Morendo hvit kiste (kun i standard mål)

I tråd med Standard for god gravferdskikk benyttes våre unike bårebiler til seremoniell transport. Ved henting av avdøde i bopel kan også nøytral bil benyttes.
I forkant av og under seremonien vil vi være til stede og sørge for alt det praktiske.

Tre røde roser til kisten.

Inntil 50 fullverdige programhefter.
I forkant av seremonien vil vi være til stede og klargjøre seremonilokalet med vårt smakfulle seremoniutstyr, samt at vi tar hånd om alt det praktiske.
Vi formidler kontakt til vår profesjonelle aktør/leverandør av streaming.
Gjelder ikke private seremonirom
Vi veileder deg gjerne i prosessen som følger arv og skifte.
Vi veileder deg gjerne til valg av gravsted og tilhørende gravstein.
NAV refunderer inntil kr. 24.734,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km. Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Kontakt ditt lokale begravelsesbyrå døgnet
rundt, eller ring 030 24