Nyttige ting du må vite når du skriver testamente

Når noen dør etterlater de seg gjerne eiendeler. Det kan være alt fra penger og verdipapirer til eiendommer og gjenstander. Enkelte ganger kan det også handle om ting som bare har ren affeksjonsverdi, men som kan bety mye for de som står avdøde nær. For å unngå usikkerhet omkring hva som skal skje med alt dette etter et dødsfall, oppfordres alle å skrive et testamente.

Kravene du må vite om

Det er visse krav til et slikt dokument for at det skal kunne erklæres gyldig. Vi tar deg gjennom noen av de viktigste:

  • Enhver myndig person kan i prinsippet skrive sitt eget testament. Arveloven krever imidlertid at noen krav tilfredsstilles i tilknytning dette. Det kan derfor være lurt å søke profesjonell assistanse.
  • Når det gjelder formelle krav må dokumentet blant annet være underskrevet av testatoren og to vitner. Disse velges av testator og skal bekrefte at vedkommende har skrevet testamentet av fri vilje og at han eller hun var ved sans og samling da det ble gjort. Vitnene skal ikke ha noen direkte relasjon til noen av de som er ført opp i testamentet.
  • Alle parter – både den som skriver testamentet og vitnene – må sørge for at underskriftene er daterte.

Bistand fra Fonus

Ved dødsfall er det mange ting å tenke på og som pårørende står du også midt i en vanskelig sorgprosess. Da kan det dukke opp mange spørsmål om testament og alt som hører til fordeling av avdødes eiendeler. Hos oss i Fonus har vi kompetansen og tryggheten som trengs når du står midt i det vi vet er en svært vanskelig situasjon. Har du spørsmål kan vi hjelpe deg på rett vei. Vi er her for deg og å håndtere slike situasjoner er den av driften til et begravelsesbyrå. Kolbotn, Sofiemyr eller kanskje Oppegård – vi er her for deg når du trenger det mest.

Del på sosiale medier:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Flere nyheter fra Fonus:

Tenn et lys

Vi hjelper deg med å tenne et lys Hvis du selv ikke har mulighet til å besøke graven i løpet av allehelgensdag,

Relatert artikkel

Du kan nå oss hele døgnet, via telefon eller e-post. Her vil du komme i kontakt med en av våre kvalifiserte graveferdskonsulenter.
Vi garanterer personlig oppfølging og profesjonell utførelse
Hos oss møter du erfarne og utdannede gravferdskonsulenter.
Sammen tar vi en kort samtale på telefon, da alt det praktiske er tatt hånd om.
Vi tar hånd om alle bestillinger og kvalitets sikrer alt som gjenstår i god tid før seremonien.
Vi bistår med alle nødvendige dokumenter for gjennomføring av gravferden.
Vi setter opp en minneside med sted og tid for seremonien, som videre kan fylles med innhold etter eget ønske, samt hilsener.
Vi hjelper til med utforming av nettannonse.
Vi kan bistå med et verdig stell av avdøde før nedlegging i kisten.
Vi har alltid fokus på hygiene og nå under covid-19, har vi ytterligere fokus og tiltak for å håndtere dette.

Morendo hvit kiste (kun i standard mål)

I tråd med Standard for god gravferdskikk benyttes våre unike bårebiler til seremoniell transport. Ved henting av avdøde i bopel kan også nøytral bil benyttes.
I forkant av og under seremonien vil vi være til stede og sørge for alt det praktiske.

Tre røde roser til kisten.

Inntil 50 fullverdige programhefter.
I forkant av seremonien vil vi være til stede og klargjøre seremonilokalet med vårt smakfulle seremoniutstyr, samt at vi tar hånd om alt det praktiske.
Vi formidler kontakt til vår profesjonelle aktør/leverandør av streaming.
Gjelder ikke private seremonirom
Vi veileder deg gjerne i prosessen som følger arv og skifte.
Vi veileder deg gjerne til valg av gravsted og tilhørende gravstein.
NAV refunderer inntil kr. 24.734,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km. Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Kontakt ditt lokale begravelsesbyrå døgnet
rundt, eller ring 030 24