Ofte stilte spørsmål ved dødsfall

Uansett om et dødsfall kom brått på eller om det var ventet etter et langt sykdomsforløp, vil sorgen vil være like stor. Det oppstår i denne tiden også mange spørsmål og problemstillinger, og vi har samlet et lite knippe med svar på forespørsler vi ofte mottar fra pårørende i den tunge tiden.

Innen når må en begravelse finne sted?

Reglene for dette er nedfelt i gravplassloven, som sier at en begravelse eller kremering må finne sted senest 10 virkedager etter dødsfallet (hvorav lørdag ikke regnes som en virkedag). Dersom det er ønskelig med urnenedsettelse, er fristen for dette 6 måneder etter dødsfallet. Merk samtidig at selve kremeringen likevel må finne sted som spesifisert ovenfor.

Er det krav om kiste, selv ved kremering?

Det er slik i Norge at avdøde som hovedregel skal legges i en kiste uansett om det er snakk om gravlegging eller kremering. Det er samtidig verdt å merke at gravplassforskriften åpner for at gravplassmyndigheten kan godkjenne gravlegging uten kiste, for eksempel ved religiøse grunner. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål omkring dette.

Kan vi velge fritt hvordan gravminnet skal se ut?

Det finnes mange muligheter for gravminner, men det er samtidig også enkelte krav som må oppfylles. Blant annet kan ikke dimensjonene være høyere enn 150 cm, bredere enn 85 cm eller tykkere enn 60 cm. Materialet som benyttes må være bestandig og lite vedlikeholdskrevende, og alt av tekst, bilder og symboler skal være sømmelig. Husk i tillegg på at det også stilles spesifikke krav til kister og urner. Velger du Fonus, er du sikret at alt dette er i henhold til lovverket.

Hvem tar seg av begravelsen?

Dette er helt opp til pårørende å bestemme. Det meste av ansvaret kan overlates til begravelsesbyrået, slik at situasjonen blir mindre påkjennende. Det er også mulig å dele på ansvaret eller ta seg av alt på egenhånd. Kontakt oss for mer informasjon om hvordan vi best kan bistå deg i en vanskelig tid.

Del på sosiale medier:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Flere nyheter fra Fonus:

Tenn et lys

Vi hjelper deg med å tenne et lys Hvis du selv ikke har mulighet til å besøke graven i løpet av allehelgensdag,

Du kan nå oss hele døgnet, via telefon eller e-post. Her vil du komme i kontakt med en av våre kvalifiserte graveferdskonsulenter.
Vi garanterer personlig oppfølging og profesjonell utførelse
Hos oss møter du erfarne og utdannede gravferdskonsulenter.
Sammen tar vi en kort samtale på telefon, da alt det praktiske er tatt hånd om.
Vi tar hånd om alle bestillinger og kvalitets sikrer alt som gjenstår i god tid før seremonien.
Vi bistår med alle nødvendige dokumenter for gjennomføring av gravferden.
Vi setter opp en minneside med sted og tid for seremonien, som videre kan fylles med innhold etter eget ønske, samt hilsener.
Vi hjelper til med utforming av nettannonse.
Vi kan bistå med et verdig stell av avdøde før nedlegging i kisten.
Vi har alltid fokus på hygiene og nå under covid-19, har vi ytterligere fokus og tiltak for å håndtere dette.

Morendo hvit kiste (kun i standard mål)

I tråd med Standard for god gravferdskikk benyttes våre unike bårebiler til seremoniell transport. Ved henting av avdøde i bopel kan også nøytral bil benyttes.
I forkant av og under seremonien vil vi være til stede og sørge for alt det praktiske.

Tre røde roser til kisten.

Inntil 50 fullverdige programhefter.
I forkant av seremonien vil vi være til stede og klargjøre seremonilokalet med vårt smakfulle seremoniutstyr, samt at vi tar hånd om alt det praktiske.
Vi formidler kontakt til vår profesjonelle aktør/leverandør av streaming.
Gjelder ikke private seremonirom
Vi veileder deg gjerne i prosessen som følger arv og skifte.
Vi veileder deg gjerne til valg av gravsted og tilhørende gravstein.
NAV refunderer inntil kr. 24.734,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km. Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Kontakt ditt lokale begravelsesbyrå døgnet
rundt, eller ring 030 24