Sorg og sorgreaksjoner når noen har gått bort

Det er gjerne mange praktiske spørsmål som må løses når noen har gått bort. Dette gjelder blant annet ulike problemstillinger knyttet til avdødes økonomi. Mange opplever det som ganske vanskelig å skaffe seg full oversikt, finne fram til rett informasjon og ikke minst; finne ut hvor man skal henvende seg.

Hjelp til det praktiske

Vi i Fonus kan være behjelpelig med slike praktiske oppgaver, og noe av det første vi kan hjelpe deg med er å varsle tingretten om dødsfallet. De vil på sin side informere både NAV og Folkeregistret. Av tingretten får du deretter en såkalt formuesfullmakt som du sender til banken. Denne gir deg som pårørende mulighet til å skaffe en mest mulig fullstendig oversikt over avdødes gjeld og formue, samt informasjon fra Skatteetaten. Det er formue og gjeld som til sammen utgjør et dødsbo, sett i lys av ulike rettigheter og forpliktelser.

Arv og skifte

Når du på denne måten har skaffet mest mulig informasjon om avdødes økonomi er spørsmålet hvordan dette skal fordeles blant arvingene, eller skiftes som er det juridiske ordet du gjerne blir møtt med i en slik sammenheng. Dersom det foreligger et testament, vil det være styrende for en slik fordeling blant arvingene. Arven kan videre fordeles med eller uten juridisk bistand. Når dere har blitt enige, trenger dere en skifteattest for å endelig kunne gjøre opp boet. Denne får dere hos tingretten, som også kan være behjelpelig når gjelder ulike spørsmål knyttet til skifte.

Abonnement og tjenester

Utover spørsmål knyttet til dødsbo og skifte kan det også være andre mindre krevende gjøremål som må utføres. Det kan for eksempel være å si opp ulike abonnementer og tjenester som avdøde har benyttet seg av, samt å slette ulike brukerkontoer på nett. Når det gjelder sistnevnte så finnes det ulike tjenester som kan hjelpe med dette.

Fonus er et gravferdsbyrå som vet hvilke instanser som må kontaktes og hvordan du enklest kan få oversikt i en vanskelig situasjon. La oss bistå deg – vi er her for deg hele døgnet!

Del på sosiale medier:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Flere nyheter fra Fonus:

Tenn et lys

Vi hjelper deg med å tenne et lys Hvis du selv ikke har mulighet til å besøke graven i løpet av allehelgensdag,

Relatert artikkel

Du kan nå oss hele døgnet, via telefon eller e-post. Her vil du komme i kontakt med en av våre kvalifiserte graveferdskonsulenter.
Vi garanterer personlig oppfølging og profesjonell utførelse
Hos oss møter du erfarne og utdannede gravferdskonsulenter.
Sammen tar vi en kort samtale på telefon, da alt det praktiske er tatt hånd om.
Vi tar hånd om alle bestillinger og kvalitets sikrer alt som gjenstår i god tid før seremonien.
Vi bistår med alle nødvendige dokumenter for gjennomføring av gravferden.
Vi setter opp en minneside med sted og tid for seremonien, som videre kan fylles med innhold etter eget ønske, samt hilsener.
Vi hjelper til med utforming av nettannonse.
Vi kan bistå med et verdig stell av avdøde før nedlegging i kisten.
Vi har alltid fokus på hygiene og nå under covid-19, har vi ytterligere fokus og tiltak for å håndtere dette.

Morendo hvit kiste (kun i standard mål)

I tråd med Standard for god gravferdskikk benyttes våre unike bårebiler til seremoniell transport. Ved henting av avdøde i bopel kan også nøytral bil benyttes.
I forkant av og under seremonien vil vi være til stede og sørge for alt det praktiske.

Tre røde roser til kisten.

Inntil 50 fullverdige programhefter.
I forkant av seremonien vil vi være til stede og klargjøre seremonilokalet med vårt smakfulle seremoniutstyr, samt at vi tar hånd om alt det praktiske.
Vi formidler kontakt til vår profesjonelle aktør/leverandør av streaming.
Gjelder ikke private seremonirom
Vi veileder deg gjerne i prosessen som følger arv og skifte.
Vi veileder deg gjerne til valg av gravsted og tilhørende gravstein.
NAV refunderer inntil kr. 24.734,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km. Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Kontakt ditt lokale begravelsesbyrå døgnet
rundt, eller ring 030 24