Trygghet i en ekstra vanskelig tid

Når noen man er glad i dør, føler man seg ofte sårbar og usikker. Vi lever fremdeles i en litt uvanlig tid på grunn av smittevern-tiltakene i samfunnet. Det er naturlig å føle seg usikker, både for de nærmeste etterlatte og for dem som ønsker å delta i begravelsen.

Fonus begravelsesbyrå sikrer at begravelsen gjennomføres trygt og at smittevernreglene overholdes.

begravelsesseremoni

Vi følger gjeldende restriksjoner i de aktuelle kommuner

Fonus holder alle kontorer lukket, men ved avtale kan vi åpne for samtaler, dersom dette ikke kan gjennomføres digitalt.
Vi tar vårt ansvar på største alvor og gjør alt vi kan for å hindre smittespredning.

Fra 26.januar 2021 til vil det dessverre ikke være tillatt med minnestund, syning eller vaskeseremoni. Vi følger situasjonen tett, og åpner opp for dette så snart det er forsvarlig.

Alle våre ansatte følger råd og veiledninger gitt av Helsedepartementet, FHI og VIRKE Gravferd, som gjelder for gravferdsbransjen.

Jeg ønsker å delta i en begravelse. Hvordan skal jeg forholde meg?

Din deltakelse er velkommen så lenge de nærmeste etterlatte ikke har uttrykt andre ønsker i dødsannonsen. I seremonirommet vil det være sitteplasser i tråd med gjeldende smittevern-regler. Personer som tilhører samme husstand kan sitte nærmere hverandre.

Unngå nær, fysisk kontakt med andre som f.eks. håndtrykk, klemming og omfavnelser. I stedet kan man legge høyre hånd på hjertet og nikke når man skal hilse eller kondolere.

Deltakerregistrering

Deltakerregistrering er pålagt ved forskrift for alle arrangementer.

Vi har digital påmelding som kan utføres på avdødes minneside.

Dersom man ikke ønsker minneside,  gjennomføres deltakerregistrering ved at det ligger et deltakerkort og en blyant på hver plass. Fyll ut deltakerkortet og la dette ligge igjen på plassen når du går. Deltakerkortene oppbevares i forseglet konvolutt for den tiden myndighetene bestemmer – p.t. 14 dager – og deretter makulert. Deltakeroversikten utleveres kun dersom helsemyndighetene krever dette for smittesporing, og dine opplysninger blir selvsagt ikke gjort tilgjengelig for andre, eller benyttet til andre formål. Enkelte steder utføres deltakerregistrering av andre enn begravelsesbyrået. Følg anvisningene ved ankomst.

Om du er i karantene eller viser symptomer på sykdom, skal du ikke møte.

Planlegging av begravelsen

Myndighetene oppfordrer fremdeles til å begrense fysiske møter. Vi har god erfaring med å gjennomføre telefonmøter for planlegging av begravelsen, med støtte i presentasjonene på hjemmesiden vår.

Fonus begravelsesbyrå er opptatt av din og samfunnets trygghet, og at gravferden blir ivaretatt på en best mulig måte.

Hvor kan du holde en begravelse under covid?

I praksis er de nåværende smittevern-reglene lite begrensende for gravferdsarrangementer. Begravelsen kan ha inntil 50 deltakere så lenge seremonilokalet er stort nok. Før Corona-tiltakene var det det gjennomsnittlige fremmøtet til begravelser i underkant av 70 personer.

Her finner du en oversikt over hvor mange besøkende det er lov å ha, og plass til i seremonirommet.
Gravferdskonsulenter, talere og andre utøvere kommer i tillegg

Det skjer stadige og fortløpende endringer, vi oppdaterer fortløpende, men det kan ha skjedd endringer siden siste oppdatering fra vår side. Vi forholder oss til retningslinjer fra gravplassmyndighetene.

Om du ikke finner ønsket seremonisted på oversikten, ta kontakt med oss så kan vi besvare dine spørsmål.

Vi minner om at avstand mellom publikum og antall kan endre seg dersom man ønsker allsang. Da kan det ikke være flere enn 20 som publikum.

Grunnet varierende restriksjoner med dagens muterte virus, anbefaler vi alle å lese råd og restriksjoner fra FHI her. 
Det gjelder også bruk av munnbind, som kan avvike fra listen under.