Et sted å gå til

I tiden etter avskjeden er det ofte godt å ha et sted å gå til for å hedre og minnes den avdøde. Et sted der familie og venner kan komme og ha en stille stund med minnene. Et sted å kunne gå til på merkedager, i høytidene eller en helt alminnelig hverdag.

Gravsted

Gravstedet blir for mange en naturlig plass å oppsøke for å minnes den avdøde. Gravlundene er preget av en ro det kan være vanskelig å finne andre steder. På graven er gravstenen et naturlig samlingspunkt. Den står som minnesmerke over avdøde og generasjonenes gang. Valget av stensort, dekor og ordene som skal stå til minne om den avdøde gir familien alle mulig heter til å gi gravstenen en personlig utforming. Hvis man ikke kan sette opp en gravsten med det samme, finnes det mulighet for midlertidig merking av gravstedet. I enkelte kommuner kan man bestille stell av graven på gravlundskontoret, parkvesenet eller kirkevergekontoret. Vi kan gi veiledning om hva som gjelder i din kommune. 

Nedsettelse av urne

Dersom avdøde ønsket å bli kremert vil kremasjonen som oftest bli foretatt etter bisettelsen. Etter dette har man som pårørende et halvt år på seg til å få satt ned urnen.

En urnenedsettelse kan være alt fra en stille stund for de aller nærmeste, til en egen seremoni i seg selv. Noen lar urnen vandre fra person til person før den settes ned. Mange tar også med blomster og gravlys som settes på gravstedet når urnen er senket i jorden. Vi i begravelsesbyrået er gjerne behjelpelige, både som vertskap ved en minnestund knyttet til urnenedsettingen, eller bare å bestille blomster til en liten samling.

Dersom dere ikke ønsker assistanse ved urnenedsettingen kan tidspunktet avtales direkte med gravferdsmyndighetene på gravlunden der urnen skal settes ned. I så fall vil en representant fra gravferdsmyndighetene møte dere på et avtalt tidspunkt med urnen, og bistå med å sette den ned i graven.

Dersom dere har valgt å sette urnen ned i en minnelund varierer praksisen for dette fra minnelund til minnelund. Noen steder settes flere urner ned samtidig. Andre steder fungerer dette som en vanlig urnenedsetting.

Askespredning

Naturen er et annet sted man kan finne fred og ro. Noen foretrekker derfor å spre asken i naturen, gjerne i et naturlandskap avdøde kjente godt eller likte å ferdes i.  Det er familien som foretar askespredningen og gjennomføringen må i hovedregel finne sted over åpent hav eller i høyfjellet. Stedet for askespredning må godkjennes av fylkesmannen, og søknad om askespredning sendes fylkesmannen i fylket der asken ønskes spredt. Vi hjelper deg gjerne med utfylling og innsending av søknaden.