Alle har krav på et gravsted., men ikke hvor som helst. Fonus er behjelpelige til å finne gravlunden en sokner til.
Hos Gravferdsetaten finnes mer informasjon om gravsted.