På seremonidagen

Når tiden kommer for å ta farvel kan det være godt å ha venner og kjente som støtter opp, utveksler gode minner og er med på å hedre avdødes minne. Men – det er viktig å ta seg tid til å være sørgende på en dag som dette. Det kan ofte være vanskelig å ta inn over seg hvem som kom i seremonien. Som oftest er man for opptatt med sine egne følelser til å kunne være en god vert selv.
Byråets ansvar i seremonien
På seremonidagen vil vi funger som vertskap ved seremonien. Vi tar i mot blomster og kontrollerer de som er bestilt gjennom oss. Vi pynter seremoni lokalet med lys og setter frem blomstene som har kommet. Vi organiserer musikere, seremonileder og andre bidragsytere. Når dørene åpnes kan vi dele ut program for dere og viser de fremmøtte til rette.

Fremmøte som nærmeste etterlatt

De nærmeste etterlatte bør møte omkring 30 minutter før seremonien begynner. Representantene fra byrået vil da være klare til å ta dere imot og vise dere hvor
dere skal sitte. Den nærmeste familie sitter som oftest samlet, lengst fremme i lokalet nærmest kisten. Det kan være fint å legge inn litt godt tid før seremonien så man kan komme inn i seremonirommet før de andre gjestene kommer.

Dersom det er små barn som deltar i gravferden vil det ofte være ekstra fint å være litt tidlig ute. Da kan man ta seg litt tid med barna og la de bli kjent med lokalet før seremonien starter. Barn er nysgjerrige og vil ofte ha mange spørsmål. Det er lettere å kunne gjøre dette i fred og ro. Det er ingenting i veien for at barna kan vente utenfor til seremonien starter hvis de heller vil det.

Dersom kisten skal bæres ut på slutten av seremonien bør det i god tid før seremonien være avklart hvem som skal bære. Det kan også være lurt å avtale hvem av bærerne som skal gå på hvilken side av kisten, samt passe på at de som skal bære setter seg slik at de lett kan komme frem når det er tid for å bære ut kisten. Hvilke blomster som skal følge båren bør også avklares i forkant av seremonistart.

Etter seremonien er det vanlig at den nærmeste familien mottar kondolanser, enten ved graven, eller utenfor seremonirommet når seremonien er over. Dette kan være en påkjenning, men det er også en anledning til å se og møte de som har møtt frem for å være med dere i sorgen.