Planlegging av en begravelse og seremoni

Det er mange hensyn å ta stilling til når man skal planlegge en begravelse. De aller fleste velger å holde en seremoni, men det er også et verdig farvel å ha en begravelse uten dette. I dag er det mulig å tilpasse seremonien i stor grad, som valg av musikk, fremvisning av bilder og selvdesignede program for å nevne noe. En seremoni skal på mange måter være en markering og feiring av livet til medmennesket som har gått bort. Et verdig farvel er også en viktig del av sorgprosessen for mange. Pårørende kan være med på å sette preg på hvordan de ønsker at seremonien skal se ut, slik at den reflekterer den personen de har elsket og levd med.

Fra en tilpasset til en enkel seremoni

Det er slik at pårørende kan ta en rekke valg når vi planlegger en begravelse. Dette kan være musikken som spilles i kirken eller kapellet, hvilken kiste eller urne man ønsker, dekorasjoner og blomster i kirker og selve programmet. Noen kan finne det overveldende å skulle ta stilling til alt dette når de står i en tung sorgprosess, og ønsker derfor heller at begravelsesbyrået skal sette sammen en verdig løsning. For andre kan det føles viktig og nødvendig å være med på å ta disse valgene. Her er det ikke noe rett eller galt – begravelser og seremonier er like forskjellige og varierte som vi mennesker er.

En løsning for alle

Fonus er opptatt av å tilby verdige seremonier og begravelser. For oss er det viktig å legge til rette pårørende og avdødes ønsker, slik at begravelse og seremoni kan gjennomføres på best mulig måte uten å være en unødvendig påkjenning. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat, eller send oss en forespørsel så hjelper vi deg.

Del på sosiale medier:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Flere nyheter fra Fonus:

Tenn et lys

Vi hjelper deg med å tenne et lys Hvis du selv ikke har mulighet til å besøke graven i løpet av allehelgensdag,

Du kan nå oss hele døgnet, via telefon eller e-post. Her vil du komme i kontakt med en av våre kvalifiserte graveferdskonsulenter.
Vi garanterer personlig oppfølging og profesjonell utførelse
Hos oss møter du erfarne og utdannede gravferdskonsulenter.
Sammen tar vi en kort samtale på telefon, da alt det praktiske er tatt hånd om.
Vi tar hånd om alle bestillinger og kvalitets sikrer alt som gjenstår i god tid før seremonien.
Vi bistår med alle nødvendige dokumenter for gjennomføring av gravferden.
Vi setter opp en minneside med sted og tid for seremonien, som videre kan fylles med innhold etter eget ønske, samt hilsener.
Vi hjelper til med utforming av nettannonse.
Vi kan bistå med et verdig stell av avdøde før nedlegging i kisten.
Vi har alltid fokus på hygiene og nå under covid-19, har vi ytterligere fokus og tiltak for å håndtere dette.

Morendo hvit kiste (kun i standard mål)

I tråd med Standard for god gravferdskikk benyttes våre unike bårebiler til seremoniell transport. Ved henting av avdøde i bopel kan også nøytral bil benyttes.
I forkant av og under seremonien vil vi være til stede og sørge for alt det praktiske.

Tre røde roser til kisten.

Inntil 50 fullverdige programhefter.
I forkant av seremonien vil vi være til stede og klargjøre seremonilokalet med vårt smakfulle seremoniutstyr, samt at vi tar hånd om alt det praktiske.
Vi formidler kontakt til vår profesjonelle aktør/leverandør av streaming.
Gjelder ikke private seremonirom
Vi veileder deg gjerne i prosessen som følger arv og skifte.
Vi veileder deg gjerne til valg av gravsted og tilhørende gravstein.
NAV refunderer inntil kr. 24.734,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km. Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Kontakt ditt lokale begravelsesbyrå døgnet
rundt, eller ring 030 24