Produkter

Kategori

Blomster har til alle tider vært i bruk for å hedre våre døde. Gamle gravsteder er blant våre viktigste kilder til kunnskap om våre forfedres kultur og levesett. Det er funnet rester av blomster og blomsterarbeider i graver som skriver seg helt tilbake til oldtiden.

Rosa toner Sesongvariasjon: Ingen. Inkludert bånd, kort og frakt.

2.800 

Rosa toner Sesongvariasjon: Ingen Inkludert bånd, kort og frakt.

2.800 

Rosa toner og grønt Sesongvariasjon: Minimal Inkludert bånd, kort og frakt.

1.950 

Rosa toner og grønt Sesongvariasjon: Ingen Inkludert bånd, kort og frakt.

2.150 

Rosa toner Sesongvariasjon: Ingen Inkludert bånd, kort og frakt.

1.950 

Rosa. Sesongvariasjon: Ingen Inkludert bånd, kort og frakt.

2.950 

Rosa toner og hvitt Sesongvariasjon: Ingen. Inkludert bånd, kort og frakt.

2.300 

Rosa og grønt Sesongvariasjon: Betydelig Inkludert bånd, kort og frakt.

650 

Dekorasjon. Rosa og lyse toner. Sesongvariasjon: Ingen Inkludert bånd, kort og frakt.

2.800 

Rosa og dyp røde toner med grønt Sesongvariasjon: Ingen Inkludert bånd, kort og…

1.950 

Rosa og hvitt med dyp røde toner og grønt Sesongvariasjon: Ingen Inkludert bånd,…

1.950 

1 2 3 10
Du kan nå oss hele døgnet, via telefon eller e-post. Her vil du komme i kontakt med en av våre kvalifiserte graveferdskonsulenter.
Vi garanterer personlig oppfølging og profesjonell utførelse
Hos oss møter du erfarne og utdannede gravferdskonsulenter.
Sammen tar vi en kort samtale på telefon, da alt det praktiske er tatt hånd om.
Vi tar hånd om alle bestillinger og kvalitets sikrer alt som gjenstår i god tid før seremonien.
Vi bistår med alle nødvendige dokumenter for gjennomføring av gravferden.
Vi setter opp en minneside med sted og tid for seremonien, som videre kan fylles med innhold etter eget ønske, samt hilsener.
Vi hjelper til med utforming av nettannonse.
Vi kan bistå med et verdig stell av avdøde før nedlegging i kisten.
Vi har alltid fokus på hygiene og nå under covid-19, har vi ytterligere fokus og tiltak for å håndtere dette.

Morendo hvit kiste (kun i standard mål)

I tråd med Standard for god gravferdskikk benyttes våre unike bårebiler til seremoniell transport. Ved henting av avdøde i bopel kan også nøytral bil benyttes.
I forkant av og under seremonien vil vi være til stede og sørge for alt det praktiske.

Tre røde roser til kisten.

Inntil 50 fullverdige programhefter.
I forkant av seremonien vil vi være til stede og klargjøre seremonilokalet med vårt smakfulle seremoniutstyr, samt at vi tar hånd om alt det praktiske.
Vi formidler kontakt til vår profesjonelle aktør/leverandør av streaming.
Gjelder ikke private seremonirom
Vi veileder deg gjerne i prosessen som følger arv og skifte.
Vi veileder deg gjerne til valg av gravsted og tilhørende gravstein.
NAV refunderer inntil kr. 24.734,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km. Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Kontakt ditt lokale begravelsesbyrå døgnet
rundt, eller ring 030 24