Regler for feste og sletting av grav

En grav har som regel en fredningstid på 20 år. Dette gjelder enhver som bor i egen kommune ved dødsfall, som da har rett på en grav i perioden fredningstiden varer. Det kan etter to tiår søkes om å fortsette gravfestet, eller man kan velge å slette en grav. Sistnevnte innebærer at man sier fra seg ansvaret for graven, hvilket fører til at festet opphører. Dette betyr at gravplassmyndigheten overtar ansvaret for graven.

Viktig terminologi

  • Fredningstid er den perioden som må passere før det kan settes ned ny kiste i graven – altså 20 år. Unntaket er en urne, som kan settes ned før fredningstiden utløper. Nedsettelse av urne i eksisterende grav vil bety at en ny fredningstid på 20 år starter.
  • Festefornyelse skjer når fredningstiden på 20 år utgår. Fester mottar da et brev med forespørsel om det er ønskelig å forlenge festet. Festeavgiften må betales for hele perioden i sin helhet. Det er mulig å overføre festet av en grav til en annen person, for eksempel dersom fester dør.
  • Når fester ikke lenger ønsker å beholde graven er det kun fester som kan avslutte festeforholdet. Sletting av gravsted betyr at gravminnet fjernes, og graven kan benyttes igjen. Fredningstiden skal alltid fullføres. Dersom det er ønske om å avslutte festeforholdet før fredningsperioden utløper, blir gravsteinen fjernet og kirkelig fellesråd blir ansvarlig for plassen inntil fredningstiden er utløpt.
  • Reservasjon kan være aktuelt dersom man ønsker å reservere en kosteplass ved siden av en annen festet grav.

Fonus begravelsesbyrå kan veilede deg gjennom alle formalitetene og det byråkratiske som skal på plass etter et dødsfall. Vi hjelper deg med alle detaljene når du skal planlegge en begravelse – fra blomster og kiste til minneside og grav. Kontakt oss for et planleggingsmøte, så hjelper vi deg med å ta et verdig farvel.

Fonus er ditt lokale, landsdekkende begravelsesbyrå. Bærum, Oslo, Hamar, Moss og Fredrikstad er bare noen av stedene hvor vi har avdeling. Du er alltid velkommen til å ringe oss døgnet rundt på 03024.

Del på sosiale medier:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Flere nyheter fra Fonus:

Tenn et lys

Vi hjelper deg med å tenne et lys Hvis du selv ikke har mulighet til å besøke graven i løpet av allehelgensdag,

Du kan nå oss hele døgnet, via telefon eller e-post. Her vil du komme i kontakt med en av våre kvalifiserte graveferdskonsulenter.
Vi garanterer personlig oppfølging og profesjonell utførelse
Hos oss møter du erfarne og utdannede gravferdskonsulenter.
Sammen tar vi en kort samtale på telefon, da alt det praktiske er tatt hånd om.
Vi tar hånd om alle bestillinger og kvalitets sikrer alt som gjenstår i god tid før seremonien.
Vi bistår med alle nødvendige dokumenter for gjennomføring av gravferden.
Vi setter opp en minneside med sted og tid for seremonien, som videre kan fylles med innhold etter eget ønske, samt hilsener.
Vi hjelper til med utforming av nettannonse.
Vi kan bistå med et verdig stell av avdøde før nedlegging i kisten.
Vi har alltid fokus på hygiene og nå under covid-19, har vi ytterligere fokus og tiltak for å håndtere dette.

Morendo hvit kiste (kun i standard mål)

I tråd med Standard for god gravferdskikk benyttes våre unike bårebiler til seremoniell transport. Ved henting av avdøde i bopel kan også nøytral bil benyttes.
I forkant av og under seremonien vil vi være til stede og sørge for alt det praktiske.

Tre røde roser til kisten.

Inntil 50 fullverdige programhefter.
I forkant av seremonien vil vi være til stede og klargjøre seremonilokalet med vårt smakfulle seremoniutstyr, samt at vi tar hånd om alt det praktiske.
Vi formidler kontakt til vår profesjonelle aktør/leverandør av streaming.
Gjelder ikke private seremonirom
Vi veileder deg gjerne i prosessen som følger arv og skifte.
Vi veileder deg gjerne til valg av gravsted og tilhørende gravstein.
NAV refunderer inntil kr. 24.734,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km. Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Kontakt ditt lokale begravelsesbyrå døgnet
rundt, eller ring 030 24