#sidet til sjefen

Før jeg havnet i begravelsesbransjen og ingen dag ble lik, jobbet jeg med mennesker og organisasjonsutvikling i store «viktige» konsern som SAS, Utenriksdepartementet, FN og Telenor.

Jeg rekrutterte, vurderte, forkastet, utviklet, korrigerte, tilbakemeldte, premierte, avlønnet og avviklet mennesker. Veldig ofte hadde jeg makt. Formell makt. Makt i form av rollen min. Rollen som HR sjef. «sjef over menneskelige ressurser». Som om det i det hele tatt går an å være sjef over andre mennesker. Med mindre man er Gud eller dommer er, det få som er sjef over andre. Men vi, også jeg, oppførte oss som om vi hadde det. Og ansatte opplevde at vi hadde «bukten og begge endene» og det stemmer nok, vi hadde makt og jeg har makt nå også. Men når jeg tenker tilbake synes jeg at flere skulle #si det. Skulle talt meg – og andre ledere – midt imot! Sagt hva de mente, tenkte og følte! I arbeidslivet er vi så redd for å si det. Enten det er bra eller dårlig. Og ikke minst nøler vi med å si det til folk med makt. Men mitt tips er likevel: Si det! Du vinner respekt, du er tydelig, du sier fra, det gjør deg godt og lederne har godt av å høre deg si det. «Lett for deg å si», tenker du kanskje. «Ja, det stemmer, men det gjør det ikke mindre viktig av den grunn».

Når jeg tenker etter, skal ikke jeg vente til min egen begravelse eller farvel med å si det.

Tror jeg tar en telefon til min sjef akkurat nå og sier det jeg mener….  #sidet

Terje Eid-Hviding
Administrende direktør
FONUS Begravelsesbyrå

Del på sosiale medier:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Flere nyheter fra Fonus:

Tenn et lys

Vi hjelper deg med å tenne et lys Hvis du selv ikke har mulighet til å besøke graven i løpet av allehelgensdag,

Du kan nå oss hele døgnet, via telefon eller e-post. Her vil du komme i kontakt med en av våre kvalifiserte graveferdskonsulenter.
Vi garanterer personlig oppfølging og profesjonell utførelse
Hos oss møter du erfarne og utdannede gravferdskonsulenter.
Sammen tar vi en kort samtale på telefon, da alt det praktiske er tatt hånd om.
Vi tar hånd om alle bestillinger og kvalitets sikrer alt som gjenstår i god tid før seremonien.
Vi bistår med alle nødvendige dokumenter for gjennomføring av gravferden.
Vi setter opp en minneside med sted og tid for seremonien, som videre kan fylles med innhold etter eget ønske, samt hilsener.
Vi hjelper til med utforming av nettannonse.
Vi kan bistå med et verdig stell av avdøde før nedlegging i kisten.
Vi har alltid fokus på hygiene og nå under covid-19, har vi ytterligere fokus og tiltak for å håndtere dette.

Morendo hvit kiste (kun i standard mål)

I tråd med Standard for god gravferdskikk benyttes våre unike bårebiler til seremoniell transport. Ved henting av avdøde i bopel kan også nøytral bil benyttes.
I forkant av og under seremonien vil vi være til stede og sørge for alt det praktiske.

Tre røde roser til kisten.

Inntil 50 fullverdige programhefter.
I forkant av seremonien vil vi være til stede og klargjøre seremonilokalet med vårt smakfulle seremoniutstyr, samt at vi tar hånd om alt det praktiske.
Vi formidler kontakt til vår profesjonelle aktør/leverandør av streaming.
Gjelder ikke private seremonirom
Vi veileder deg gjerne i prosessen som følger arv og skifte.
Vi veileder deg gjerne til valg av gravsted og tilhørende gravstein.
NAV refunderer inntil kr. 24.734,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km. Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Kontakt ditt lokale begravelsesbyrå døgnet
rundt, eller ring 030 24