Skammen i døden

Det levde skeive livet dysses ned, en livspartner omtales som «en nær venn». Det er på tide å fjerne skammen, også ved livets slutt.

Døden har dessverre vært en nær følgesvenn i mange skeives liv. Altfor mange har forlatt oss for tidlig på grunn av aids, livsstilsrelaterte sykdommer eller selvmord.

Som voksen homofil mann har jeg vært i mange begravelser til jevngamle. Det jeg har vært vitne til mang en gang er at både livet og døden til den som begraves har vært preget av skam – egen skam eller familiens skam. Skam som gjør sorgen vondere og mer ensom å bære. Sorg er alltid krevende, men sorg svøpt i skam er uutholdelig.

Begravelsen bør være en hyllest av et liv, ikke en utvisking.

Tidligere var så godt som alle de gamle vi begravde tilsynelatende heterofile.

Jeg representerer en begravelsesbransje som kanskje ikke har tilrettelagt godt nok for feiringen av skeive liv. En bransje som tvert imot har bidratt til at det skeive ved livet har blitt oversett eller utelatt. Det er ikke uten grunn at begravelser av skeive har blitt omtalt som utviskingsritualer.

Det levde skeive livet dysses ned, en livspartner omtales som «en nær venn», og en kjønnsidentitet som er kjempet frem i livet nevnes ikke i minneordet. Små grep familier tar i beste mening, for å skåne slektninger eller gjøre det «enklere» for alle, er med på å forsterke skammen.

I verste fall kan det oppleves som et overgrep for de nærmeste, som ikke kjenner igjen den de har mistet. Åpenhet er ikke viktig kun i livet. Åpenhet er viktig også når liv skal minnes og hedres.

Heldigvis ser vi som jobber i begravelsesbyrå mindre og mindre skam i følge med døden. De som gikk foran, stod frem og kjempet for aksept, har påvirket hvordan vi i dag tar farvel med våre skeive. I fjor gravla vi en av våre fremste pionerer, Kim Friele.

De som gikk foran hedres nå åpent også i døden.

Sorg er alltid krevende, men sorg svøpt i skam er uutholdelig.

Vi begraver heldigvis stadig flere gamle, åpne skeive. Heldigvis fordi de har levd lange liv, og de har levd hele liv. Det er rart å tenke på at dette er relativt nytt. Tidligere var så godt som alle de gamle vi begravde tilsynelatende heterofile. Det er ikke lenger tilfelle.

For å være sikre på at vi ikke drar med oss forutinntatte holdninger, skal vi nå kurse alle våre gravferdskonsulenter i rosa kompetanse, for å øke vår kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold. For vi må ikke tro at skammen har sluppet grepet. Den lever i beste velgående.

Innledningsvis titulerte jeg meg som en voksen homofil mann. Jeg må innrømme at jeg faktisk synes det er ubehagelig. Jeg er mer komfortabel med å kalle meg «bergenser», «far» og «daglig leder». For meg er det tankevekkende.

Det har gått 50 år siden avkriminaliseringen av homofili i Norge, men 50 år er ikke en livsalder. Vi må fortsatt bekjempe skammen. For mange er det fortsatt krevende å leve hele, frie liv, og det er fortsatt unge mennesker som dør fra oss fordi skammen er for tung å bære.

Begravelsen bør være en hyllest av et liv, ikke en utvisking.

Så sent som i 2021 rapporterte SSB at skeive i større grad oppgir at vi er mindre tilfredse med livet enn befolkningen generelt, særlig når det gjelder egen økonomi og psykiske helse.

En ny rapport fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet viser at det er betydelig flere transpersoner som har hatt selvmordstanker og gjort selvmordsforsøk, sammenlignet med cispersoner (de som identifiserer seg med sitt biologiske kjønn).

Derfor er Pride fortsatt en viktig markering og feiring.

Begravelsesbyrået jeg jobber i deltar for første gang i det som forventes å bli en rekordstor parade. Vi ønsker med tydelighet å markere behovet for å begrave skammen, også i døden. Når livets siste seremoni skal planlegges, ønsker vi at den skal gjenspeile at vi i livet er unike og ulike.

Vi velger hver vår vei og skaper liv på hvert vårt vis. Dette må begravelsen gjenspeile, slik at den vi var i livet ikke blir en fremmed i døden.

Del på sosiale medier:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Flere nyheter fra Fonus:

Tenn et lys

Vi hjelper deg med å tenne et lys Hvis du selv ikke har mulighet til å besøke graven i løpet av allehelgensdag,

Du kan nå oss hele døgnet, via telefon eller e-post. Her vil du komme i kontakt med en av våre kvalifiserte graveferdskonsulenter.
Vi garanterer personlig oppfølging og profesjonell utførelse
Hos oss møter du erfarne og utdannede gravferdskonsulenter.
Sammen tar vi en kort samtale på telefon, da alt det praktiske er tatt hånd om.
Vi tar hånd om alle bestillinger og kvalitets sikrer alt som gjenstår i god tid før seremonien.
Vi bistår med alle nødvendige dokumenter for gjennomføring av gravferden.
Vi setter opp en minneside med sted og tid for seremonien, som videre kan fylles med innhold etter eget ønske, samt hilsener.
Vi hjelper til med utforming av nettannonse.
Vi kan bistå med et verdig stell av avdøde før nedlegging i kisten.
Vi har alltid fokus på hygiene og nå under covid-19, har vi ytterligere fokus og tiltak for å håndtere dette.

Morendo hvit kiste (kun i standard mål)

I tråd med Standard for god gravferdskikk benyttes våre unike bårebiler til seremoniell transport. Ved henting av avdøde i bopel kan også nøytral bil benyttes.
I forkant av og under seremonien vil vi være til stede og sørge for alt det praktiske.

Tre røde roser til kisten.

Inntil 50 fullverdige programhefter.
I forkant av seremonien vil vi være til stede og klargjøre seremonilokalet med vårt smakfulle seremoniutstyr, samt at vi tar hånd om alt det praktiske.
Vi formidler kontakt til vår profesjonelle aktør/leverandør av streaming.
Gjelder ikke private seremonirom
Vi veileder deg gjerne i prosessen som følger arv og skifte.
Vi veileder deg gjerne til valg av gravsted og tilhørende gravstein.
NAV refunderer inntil kr. 24.734,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km. Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Kontakt ditt lokale begravelsesbyrå døgnet
rundt, eller ring 030 24