Sorg og sorgreaksjoner når noen har gått bort

Når noen som har stått deg nær går bort fører det til en sorgreaksjon som kan utarte på ulike måter. Hvordan vi reagerer kan være svært forskjellig og det er viktig å respektere ulike, og til dels sterke, reaksjoner. Samtidig er dette noe vi alle vil oppleve. Å miste noen er rett og slett en naturlig del av livet.

Mange måter å reagere på

Noen kan føle en stor tomhet når de mister en av sine nærmeste. Andre vil føle på avmakt, hjelpeløshet, skyldfølelse eller kanskje til og med sinne. Det er mange følelser og tanker som skal bearbeides, og en fellesnevner er at man må ta tiden til hjelp. Kanskje blir sorgen aldri helt borte, men den vil gjerne føles annerledes etter hvert som årene går. Iblant dør noen uten forvarsel, som i en ulykke eller ved selvmord. Da kan reaksjonen bli svært forskjellig fra hva tilfellet ville vært ved et mer forventede dødsfall, som for eksempel ved alderdom eller lengre tids sykdom.

Tid til å bearbeide sorgen

En vanlig reaksjon ved uventede dødsfall er gjerne en form for sjokkfase som mange pårørende har beskrevet som uvirkelig. Nettopp det å gå gjennom ulike sorgfaser er veldig vanlig når man har mistet noen. De preges gjerne av ulike følelser som tristhet og tap, men etter hvert også av erkjennelse og bearbeidelse. Dette er helt normalt, og det er viktig å gi plass til følelsene som dukker opp. Når man står midt i en altoppslukende sorgprosess, er det også viktig å ikke glemme å ta vare på seg selv. Det kan handle om så enkle ting som å sove, spise og drikke.

Fonus er et gravferdsbyrå med lang erfaring og stor forståelse for ulike former for sorgprosesser pårørende går igjennom. Vi er her alltid for deg om du skulle ha behov for noen å snakke med.

Del på sosiale medier:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Flere nyheter fra Fonus:

Tenn et lys

Vi hjelper deg med å tenne et lys Hvis du selv ikke har mulighet til å besøke graven i løpet av allehelgensdag,

Relatert artikkel

Du kan nå oss hele døgnet, via telefon eller e-post. Her vil du komme i kontakt med en av våre kvalifiserte graveferdskonsulenter.
Vi garanterer personlig oppfølging og profesjonell utførelse
Hos oss møter du erfarne og utdannede gravferdskonsulenter.
Sammen tar vi en kort samtale på telefon, da alt det praktiske er tatt hånd om.
Vi tar hånd om alle bestillinger og kvalitets sikrer alt som gjenstår i god tid før seremonien.
Vi bistår med alle nødvendige dokumenter for gjennomføring av gravferden.
Vi setter opp en minneside med sted og tid for seremonien, som videre kan fylles med innhold etter eget ønske, samt hilsener.
Vi hjelper til med utforming av nettannonse.
Vi kan bistå med et verdig stell av avdøde før nedlegging i kisten.
Vi har alltid fokus på hygiene og nå under covid-19, har vi ytterligere fokus og tiltak for å håndtere dette.

Morendo hvit kiste (kun i standard mål)

I tråd med Standard for god gravferdskikk benyttes våre unike bårebiler til seremoniell transport. Ved henting av avdøde i bopel kan også nøytral bil benyttes.
I forkant av og under seremonien vil vi være til stede og sørge for alt det praktiske.

Tre røde roser til kisten.

Inntil 50 fullverdige programhefter.
I forkant av seremonien vil vi være til stede og klargjøre seremonilokalet med vårt smakfulle seremoniutstyr, samt at vi tar hånd om alt det praktiske.
Vi formidler kontakt til vår profesjonelle aktør/leverandør av streaming.
Gjelder ikke private seremonirom
Vi veileder deg gjerne i prosessen som følger arv og skifte.
Vi veileder deg gjerne til valg av gravsted og tilhørende gravstein.
NAV refunderer inntil kr. 24.734,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km. Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Kontakt ditt lokale begravelsesbyrå døgnet
rundt, eller ring 030 24