Syning – å ta et siste farvel med den døde

Når noen dør, er det av og til slik at pårørende ønsker å se den døde. Dette kalles syning, og betyr rett og slett å se den døde før bisettelse eller begravelse. Avdøde kan være i en seng, på en båre eller i en kiste. Syning kan skje på sykehuset, i hjemmet til den avdøde eller i kapellet før selve gravferdsseremonien. Syning kan for noen hjelpe med å sette i gang en sorgprosess, og det kan oppleves som en siste respekt og farvel til en nær. Selve syningen kan finne sted når som helst mellom dødsfallet og bisettelsen eller begravelsen.

Forberedelser til en syning

Når et familiemedlem eller andre pårørende ønsker en syning, er den avdøde stelt og noen ganger sminket. Dette følger familiens ønske. Det er også ofte slik at den avdøde er ikledd sine egne klær. Visningen kan blant annet ordnes via begravelsesbyrå, og kan også innebære tenning av lys eller musikk. Først og fremst skal dette være en god stund, og Fonus begravelsesbyrå vil alltid legge så godt som mulig til rette for å møte familiens ønsker. Da er det plass til å si det som ikke ble sagt, og du kan legge igjen en gjenstand til den siste reisen.

Når barn er pårørende

Vi får ofte spørsmål om en syning er egnet for barn. Her har ikke Fonus noe fasitsvar, men vår erfaring er at barn også trenger å ta farvel. For mange barn kan det derfor være en slags trygghet å faktisk få se døden, og med det legge de fantasiene man har om døden vekk. Spør barnet om det er noe det kunne tenke seg å delta på. Gi ham eller henne tid til å svare – du vil kanskje bli overrasket. Ta gjerne kontakt med oss i Fonus om du vil ha hjelp til å sette ord på det vanskelige.

Fonus er ditt lokale begravelsesbyrå. Fredrikstad, Oslo, Bærum, Moss og Hamar er bare noen av stedene hvor vi har avdeling. Du er alltid velkommen til å ringe oss døgnet rundt på 03024.

Del på sosiale medier:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Flere nyheter fra Fonus:

Tenn et lys

Vi hjelper deg med å tenne et lys Hvis du selv ikke har mulighet til å besøke graven i løpet av allehelgensdag,

Du kan nå oss hele døgnet, via telefon eller e-post. Her vil du komme i kontakt med en av våre kvalifiserte graveferdskonsulenter.
Vi garanterer personlig oppfølging og profesjonell utførelse
Hos oss møter du erfarne og utdannede gravferdskonsulenter.
Sammen tar vi en kort samtale på telefon, da alt det praktiske er tatt hånd om.
Vi tar hånd om alle bestillinger og kvalitets sikrer alt som gjenstår i god tid før seremonien.
Vi bistår med alle nødvendige dokumenter for gjennomføring av gravferden.
Vi setter opp en minneside med sted og tid for seremonien, som videre kan fylles med innhold etter eget ønske, samt hilsener.
Vi hjelper til med utforming av nettannonse.
Vi kan bistå med et verdig stell av avdøde før nedlegging i kisten.
Vi har alltid fokus på hygiene og nå under covid-19, har vi ytterligere fokus og tiltak for å håndtere dette.

Morendo hvit kiste (kun i standard mål)

I tråd med Standard for god gravferdskikk benyttes våre unike bårebiler til seremoniell transport. Ved henting av avdøde i bopel kan også nøytral bil benyttes.
I forkant av og under seremonien vil vi være til stede og sørge for alt det praktiske.

Tre røde roser til kisten.

Inntil 50 fullverdige programhefter.
I forkant av seremonien vil vi være til stede og klargjøre seremonilokalet med vårt smakfulle seremoniutstyr, samt at vi tar hånd om alt det praktiske.
Vi formidler kontakt til vår profesjonelle aktør/leverandør av streaming.
Gjelder ikke private seremonirom
Vi veileder deg gjerne i prosessen som følger arv og skifte.
Vi veileder deg gjerne til valg av gravsted og tilhørende gravstein.
NAV refunderer inntil kr. 24.734,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km. Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Kontakt ditt lokale begravelsesbyrå døgnet
rundt, eller ring 030 24