For praktisk hjelp ved et dødsfall, ring oss på
03024
hele døgnet

Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig er Fonus AS, org. nr.  913 040 341, Grenseveien 74, 0663 Oslo.

Personvernerklæring
Behandlingsansvarlig er Fonus AS, org. nr. 913 040 341, Grenseveien 74, 0663 Oslo.

Hvem gjelder retningslinjene for?
Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Fonus behandler dine personopplysninger når du bruker våre digitale tjenester eller besøker vår nettside. Informasjon om hvordan vi som kunde behandler dine personopplysninger gis i papirform i forbindelse med kundebesøk.

Når samler vi inn data?
Bruk av Mitt Farvel
I Mitt Farvel kan du fylle inn tanker og ønsker som dine nærmeste skal kunne ta del i fra din tid på jorden og gjøre det lettere for dine pårørende. Du kan skrive ned hva slags begravelse du vil ha, hva som vil skje med kjæledyr, eller hva slektningene vil gjøre med brevene og dagbøkene dine .
Bruk av Mitt Farvel er gratis og tilgjengelig ved hjelp av BankID på mobil for alle over 16 år.
Det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger i Mitt Farvel er en kontrakt, forutsatt at du godtar våre vilkår for bruk. Du kan imidlertid når som helst slette Mitt Farvel direkte i tjenesten. Du sletter kontoen din ved å klikke på "Min konto" fra hjemmesiden og deretter på "Slett Mitt Farvel".

Besøk på nettsiden
Gjennom informasjonskapselen _GA samler vi inn anonymisert besøksdata for å forstå brukeradferd som hvor mange besøkende vi har på nettsiden vår, hvilke sider som besøkes og hvor lenge besøksøkter varer. Informasjonskapslene slettes etter to måneder.

Sikkerhet og personvern
Det er viktig for oss å beskytte personopplysningene om deg som Fonus behandler. Derfor har vi tatt nødvendige tekniske, organisatoriske og administrative sikkerhetstiltak for å sikre at dine personopplysninger bare behandles riktig. Dette betyr blant annet at vi begrenser tilgangen til dine personopplysninger slik at bare de som trenger dem har tilgang til dem.

Deling av data
I utgangspunktet deler vi ikke data med tredjeparter. Unntaket er nødvendige leverandører for å kunne drifte nettsiden och Mitt Farvel :
• Google Analytics, for analyse av trafikken på nettsiden

Dine rettigheter
GDPR gir deg som enkeltperson en rekke ulike rettigheter til dine personopplysninger. Fonus har prosedyrer på plass for at du skal kunne utøve dine rettigheter. I tillegg har du alltid rett til å klage på hvordan vi behandler dine personopplysninger til den norkse myndigheten for personvern (Datatilsynet). Mer generell informasjon om dine personvernrettigheter finner du på Personverntilsynets nettsider sammen med tilsynets kontaktinformasjon.
Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter, eller har spørsmål om dine rettigheter i forhold til Fonus, vennligst kontakt vår databeskyttelsesansvarlig på dataskyddombud@fonus.se.


Rett til informasjon
Du har rett til å få informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Vi vil informere deg gjennom denne personvernerklæringen og ved å svare på spørsmål fra deg.


Rett til korrigering
Du har rett til å få uriktige personopplysninger korrigert og rett til å få ufullstendige data komplettert.


Rett til å protestere
Av personlige grunner har du rett til å protestere mot Fonus behandling av personopplysninger som skjer på grunnlag av offentlig interesse, eller i en av våre legitime interesser. I en slik situasjon vil behandlingen opphøre med mindre det er overbevisende legitime grunner som tilsidesetter dine interesser, eller hvis formålet med behandlingen er å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav.


Protestere mot direkte markedsføring
Behandling for direkte markedsføringsformål vil opphøre umiddelbart hvis du motsetter deg slik behandling. Vær oppmerksom på at du alltid har rett til å trekke tilbake ditt samtykke til å motta reklame fra oss. Du kan gjøre dette enten ved å klikke på "avslutt abonnement på utsendelser" nederst i e-posten mottatt fra oss eller ved å kontakte oss eller vår databeskyttelsesansvarlig.
Når du har protestert mot direkte markedsføring, vil vi lagre informasjon om dette på vår interne blokkeringsliste for å imøtekomme din forespørsel om ikke å bli kontaktet av oss.


Protestere mot profilering
Som registrert har du rett til ikke å bli underlagt automatisert beslutningstaking som gir rettsvirkninger eller på lignende måte påvirker deg i betydelig grad. Denne retten eksisterer ikke hvis den er nødvendig for å oppfylle en kontrakt, er tillatt i henhold til unionslovgivning eller nasjonal lovgivning som påvirker oss eller er basert på ditt samtykke.


Rett til begrensning av behandling
Du har rett til å kreve at vår behandling av dine personopplysninger begrenses hvis dataene behandles feil, for eksempel feil, hvis behandlingen er ulovlig, hvis dataene ikke lenger er nødvendige for formålene. Retten gjelder også i påvente av en vurdering av om den påståtte feilen foreligger.


Rett til sletting
Som registrert har du rett til å få dine personopplysninger slettet av oss til en viss grad. Vær oppmerksom på at dette ikke gjelder data som vi trenger for å overholde juridiske forpliktelser eller for å forsvare oss mot juridiske krav, inkludert informasjon om at du har vært kunde hos oss og din sak hos oss.


Rett til dataportabilitet
I noen tilfeller har du rett til å motta dataene du har gitt oss og å få dataene overført til en annen behandlingsansvarlig. Denne retten gjelder når vi behandler personopplysninger automatisk og med støtte i ditt samtykke eller på grunnlag av en kontrakt.

Rett til innsyn
Du har rett til å få tilgang til dine personlige data.

Når samler vi inn data?

Besøk på nettsiden

Gjennom informasjonskapselen _GA samler vi inn anonymisert besøksdata for å forstå brukeradferd som hvor mange besøkende vi har på nettsiden vår, hvilke sider som besøkes og hvor lenge besøksøkter varer. Informasjonskapslene slettes etter to måneder.

Deling av data

I utgangspunktet deler vi ikke data med tredjeparter. Unntaket er nødvendige leverandører for å kunne drifte nettsiden:

  • Google Analytics, for analyse av trafikken på nettsiden.

Dine rettigheter

Kontakt dataskyddsombud@fonus.se dersom du ønsker å utøve dine rettigheter, som for eksempel retten til innsyn eller sletting.