For praktisk hjelp ved et dødsfall, ring oss på
03024
hele døgnet

Kister

Ved avskjeden retter alle blikket mot kisten. Kistens design og materialvalg skal ivareta alle formål, men kisten er også det sentrale visuelle elementet i seremonien.