For praktisk hjelp ved et dødsfall, ring oss på
03024
hele døgnet

Planlegg begravelse

Veien til et farvel

Det er flere måter å planlegge en begravelse på. Du kan kontakte Fonus begravelsesbyrå for å bestille et fysisk møte eller et møte via telefon eller video. Du kan også ringe oss på 03024, vi er tilgjengelig 24 timer i døgnet.

Hva koster begravelsen hos Fonus?

Våre forslag til komplette begravelser inneholder et minimum av produkter og tjenester som trengs og det de fleste av våre kunder velger. Vi er åpne om våre priser, som er faste og de samme for alle. Det er din trygghet, uansett ønsket omfang.

Hvilken gravferdsseremoni skal jeg velge?

Det finnes ingen faste retningslinjer for hvor en begravelsesseremoni kan finne sted, så lenge verdigheten for den avdøde og praktiske hensyn blir ivaretatt. Tradisjonelt gjennomføres de fleste gravferder fra en kirke eller et gravkapell, men stadig flere velger et alternativt sted for seremonien.

Forberedelser til seremonidagen

Enten den er stor og innholdsrik eller liten og personlig, er gravferden en høytidelig minnestund og et siste farvel med avdøde.

Hvilket ansvar, rettigheter og plikter har man ved dødsfall?

Fonus begravelsesbyrå har kunnskap og erfaring med alt som inntreffer etter et dødsfall. Det gir deg trygghet for at ingenting blir glemt eller utelatt. Her kan du lese mer om hvilket ansvar, rettigheter og plikter man har ved dødsfall.

Hva er reglene for arv og skifte?

Vit at du ikke trenger å tenke på arv og skifte før etter at begravelsen er over. Et arveoppgjør er som regel utløst av at noen dør. Den som har ansvaret for begravelsen, behøver ikke være en som er arveberettiget.  Første prioritet i et dødsbo, før arv og gjeld fordeles, er gravferdsutgiftene.

Ved dødsfall – hvem gjør hva?

Sjokk, forvirring og hjelpeløshet er normale reaksjoner når noen dør. Samtidig er det mye som må gjøres den første tiden etter et dødsfall. Her er en oversikt over de vanligste oppgavene vi i Fonus Begravelsesbyrå kan hjelpe til med.

Hvordan planlegge en begravelse?

Et dødsfall utløser ofte følelser og tanker som er gjør det vanskelig å være handlekraftig. Usikkerhet og hjelpeløshet er normale reaksjoner når noen dør. Fonus begravelsesbyrå har kunnskap og erfaring med alt som inntreffer etter et dødsfall. Det gir deg trygghet for at ingenting blir glemt eller utelatt.

Veien videre – sorg

Å miste en nærstående er en smertefull opplevelse. Sorgen kjennes i hele kroppen. Hvordan mennesker håndterer sorgen er forskjellig.

Ordliste

Gravferd, begravelse, bisettelse og kremasjon er begreper som ofte blir brukt om hverandre med forskjellig eller samme betydning. Hva ligger i de forskjellige ordene? Se vår ordliste for mer detaljert oversikt.