For praktisk hjelp ved et dødsfall, ring oss på
03024
hele døgnet

Delta i begravelse

Slik skal man te seg i en begravelse

Hvis du er en nær venn eller slektning, er det en selvfølge å besøke begravelsen. Selv om du ikke tilhører de nærmeste, kan din tilstedeværelse være verdifull. I noen tilfeller ønsker familien å holde begravelsen i kretsen til de nærmeste, i så fall er det vanligvis oppgitt i dødsannonsen.

Skikk og bruk ved begravelse

Det er vanlig etikette ved begravelse at man i respekt for den avdøde, de etterlatte og rammen rundt seremonien opptrer stillferdig både utenfor og inne i seremonilokalet.

Minnesider

På våre minnesider kan du skrive en siste hilsen, og bestille blomster.

Ordliste

Gravferd, begravelse, bisettelse og kremasjon er begreper som ofte blir brukt om hverandre med forskjellig eller samme betydning. Hva ligger i de forskjellige ordene? Se vår ordliste for mer detaljert oversikt.