Gravplass og retten til en grav i Norge

Gravplass og retten til en grav i Norge Visste du at i Norge har den som ved dødsfallet hadde bopel i en spesifikk kommune også rett på gravplass der? Dette er en såkalt fri grav, det vil si at du ikke betaler festeavgift for denne i fredningstiden på 20 år. Bopel utenfor kommunen Det kan […]

Kort om offentlig støtte ved begravelse

Kort om offentlig støtte ved begravelse Det er ingen hemmelighet at det kan være store kostander knyttet til en begravelse og alt som medfølger. Alle som er medlem av folketrygden har rett på en behovsprøvd gravstønad, som betales i etterkant av begravelsen. At den er behovsprøvd betyr at stønaden måles ut fra en rekke faktorer, […]

En siste hilsen med blomster – en veiviser

En siste hilsen med blomster – en veiviser Blomster har lang tradisjon ved begravelser som en siste respektfull hilsen og symboliserer kjærlighet og omsorg. Det finnes en rekke forskjellige blomsteroppsatser å velge mellom, for ikke å nevne farger og blomstertyper. Det er ikke slik at det finnes en gitt fasit på hva som skal benyttes […]

Dødsfall i utlandet – informasjon og råd

Dødsfall i utlandet – informasjon og råd Når et dødsfall inntreffer i utlandet vil det ofte være ekstra bekymringer knyttet til kostnader, koordinering av repatriering og regler for varsling. Nedenfor finner du noen råd for hvordan du skal gå frem ved dødsfall i utlandet. Kostnader Det er strenge regler for hjemsendelse av døde i kiste. […]