Økonomiske spørsmål tilknyttet avdødes økonomi

Sorg og sorgreaksjoner når noen har gått bort Det er gjerne mange praktiske spørsmål som må løses når noen har gått bort. Dette gjelder blant annet ulike problemstillinger knyttet til avdødes økonomi. Mange opplever det som ganske vanskelig å skaffe seg full oversikt, finne fram til rett informasjon og ikke minst; finne ut hvor man […]

Ulike tradisjoner for gravferd rundt om i verden

Ulike tradisjoner for gravferd rundt om i verden Det er stor variasjon i tradisjoner tilknyttet gravferd og dødsritualer på tvers av blant annet religion og kultur. Norske gravferdsbyrå, som Fonus, må ta hensyn til slike tradisjoner og prøve etter beste evne å legge til rette for disse. Praksisene varierer Her er noen ulike eksempler på variasjoner: Innen […]

Sorg og sorgreaksjoner når noen har gått bort

Sorg og sorgreaksjoner når noen har gått bort Når noen som har stått deg nær går bort fører det til en sorgreaksjon som kan utarte på ulike måter. Hvordan vi reagerer kan være svært forskjellig og det er viktig å respektere ulike, og til dels sterke, reaksjoner. Samtidig er dette noe vi alle vil oppleve. […]

Hva sier man til pårørende etter et dødsfall?

Hva sier man til pårørende etter et dødsfall? Når noen har gått bort er det veldig vanlig å føle at det er vanskelig å finne de rette ordene. Mange er redde for å uttrykke seg feil, spesielt ovenfor de som sto den avdøde nærmest. Frykten handler gjerne at vi for all del vil unngå å gjøre […]