Alt du trenger å vite om Mitt farvel.

Mitt farvel er en gratis digital tjeneste som lar deg veilede dem som står igjen etter at du har gått bort.

Det kan føles merkelig å tenke på din egen død og begravelse. Men å ta deg tid til nettopp det er en god investering. Dels av omtanke, slik at dine nærmeste slipper å lure på hva du ville ønsket, dels fordi det finnes ting som faktisk er viktig for deg.

Din begravelse og dine nærmeste

Du tenker kanskje at din egen begravelse skal bli så lite belastende som mulig. Men husk at begravelsen er svært viktig for dine nærmeste. Det er denne seremonien som er deres siste farvel med deg. En personlig avskjed og seremoni kan bli et verdifullt minne å bære med seg når livet skal gå videre. Ved å dele dine ønsker for avskjedsseremonien i Mitt farvel, kan seremonien få din signatur slik at du blir husket for den du var.

Én avskjed, mange beslutninger

Det er mange beslutninger som skal tas før en begravelse. Ønsker du en seremoni i regi av Den norske kirke eller en annen type seremoni? Vil du at seremonien skal holdes på et spesielt sted? Vil du at noen leser en spesiell tekst eller fremfører noen annet? Har du noen ønsker om hvordan kisten eller urnen skal se ut? Har du noen favorittblomster? I Mitt farvel kan du veilede dine nærmeste rundt disse og andre beslutninger slik at ditt farvel blir nettopp det. Ditt farvel.

Det du eier og har

I Mitt farvel kan du også fortelle hva du vil skal hende med det du etterlater deg, fra private brev til ting med økonomisk verdi. Hva vil du at dine nærmeste skal gjøre med dine private brev, papir og dokumenter? Vil du at de skal tas vare på, leses eller kanskje destrueres? Har du noe du ønsker å gi til en spesiell person, f.eks. et klesplagg, bilde eller noe annet? Finnes det noe spesielt du vil fortelle om dine eiendeler, for eksempel alderen på et smykke, historien bak et plagg – eller noe annet som kan være fint å vite?

Praktisk informasjon

Det kan være til stor hjelp for dine nærmeste om du skriver ned praktisk informasjon om dine bankforbindelser, bankbokser, forsikringer, medlemskap, abonnement, passord og lignende i Mitt farvel.

Om deg selv

Ved å skrive ned litt personlige detaljer om deg selv i Mitt farvel bidrar du til at færre spørsmål står ubesvart for dine nærmeste. Har du for eksempel et livsmotto? En farge du er spesielt glad i? En bok du liker ekstra godt? En favorittplass du alltid vender tilbake til? En matrett du setter ekstra pris på? Eller har du kanskje noe du hittil har holdt hemmelig, for eksempel den beste fiskeplassen, det hemmelige multestedet eller noe helt annet?

Ta tiden du trenger

Når du begynner å skrive ned ting i Mitt farvel er det ikke sikker at du har svar på alt med en gang. Noen ting ønsker du kanskje å tenke litt ekstra på. Du kan fylle ut litt etter litt, gjøre endringer så mange ganger du vil –eller slette hele Mitt farvel om du skulle ønske det.

Hva skjer når du dør?

Når du dør er det opp til dine etterlatte hvordan alt det praktiske rundt din begravelse håndteres. Dine etterlatte vil få tilgang det du har skrevet i Mitt farvel når de henvender seg til Fonus Begravelsesbyrå. Du kan også laste ned en PDF av Mitt farvel som du sikrer at dine etterlatte får tilgang til etter din død. Det er ingen binding til Fonus Begravelsesbyrå ved å ta i bruk Mitt farvel. Det er fullt og helt opp til dine etterlatte hvilket begravelsesbyrå de ønsker å bruke og hvordan de løser din siste seremoni, men med Mitt farvel får de verdifull veiledning og hjelp fra deg.

En trygg og sikker tjeneste

Fordi du må logge inn med BankID for benytte Mitt farvel er tjenesten og informasjonen du deler helt trygg og sikker.

Skriv ditt farvel

Du kan nå oss hele døgnet, via telefon eller e-post. Her vil du komme i kontakt med en av våre kvalifiserte graveferdskonsulenter.
Vi garanterer personlig oppfølging og profesjonell utførelse
Hos oss møter du erfarne og utdannede gravferdskonsulenter.
Sammen tar vi en kort samtale på telefon, da alt det praktiske er tatt hånd om.
Vi tar hånd om alle bestillinger og kvalitets sikrer alt som gjenstår i god tid før seremonien.
Vi bistår med alle nødvendige dokumenter for gjennomføring av gravferden.
Vi setter opp en minneside med sted og tid for seremonien, som videre kan fylles med innhold etter eget ønske, samt hilsener.
Vi hjelper til med utforming av nettannonse.
Vi kan bistå med et verdig stell av avdøde før nedlegging i kisten.
Vi har alltid fokus på hygiene og nå under covid-19, har vi ytterligere fokus og tiltak for å håndtere dette.

Morendo hvit kiste (kun i standard mål)

I tråd med Standard for god gravferdskikk benyttes våre unike bårebiler til seremoniell transport. Ved henting av avdøde i bopel kan også nøytral bil benyttes.
I forkant av og under seremonien vil vi være til stede og sørge for alt det praktiske.

Tre røde roser til kisten.

Inntil 50 fullverdige programhefter.
I forkant av seremonien vil vi være til stede og klargjøre seremonilokalet med vårt smakfulle seremoniutstyr, samt at vi tar hånd om alt det praktiske.
Vi formidler kontakt til vår profesjonelle aktør/leverandør av streaming.
Gjelder ikke private seremonirom
Vi veileder deg gjerne i prosessen som følger arv og skifte.
Vi veileder deg gjerne til valg av gravsted og tilhørende gravstein.
NAV refunderer inntil kr. 24.734,- i gravferdsstønad og transportkostnader over 20 km. Stønaden kan dekke hele begravelsen. Vi tar ikke ekstra betalt for å hjelpe deg med å avklare om du ha rett på stønad fra NAV.

Kontakt ditt lokale begravelsesbyrå døgnet
rundt, eller ring 030 24