For praktisk hjelp ved et dødsfall, ring oss på
03024
hele døgnet

En siste avskjed til din kjære med kremasjon

I Norge er det omlag 35 prosent årlig som blir kremert i et krematorium. For de som velger kremasjon er det ofte ønskelig med en bisettelse, som foregår på akkurat samme måte som om man ønsket en begravelse, med unntak av at kisten bæres ut i bilen til krematoriet.

Skrevet av fonus 23. september 2021

Etter norsk lov skal kremasjon skje senest 10 virkedager etter dødsfallet. Dette gir rom for at en bisettelse kan skje etter kremasjon, ettersom en urnenedsettelse skal skje senest seks måneder etter dødsfallet. Askeurnen oppbevares enten ved krematoriet eller hos gravplassmyndigheten frem til urnenedsettelsen skal finne sted.

Seremoni og urnenedsettelse

Ved valg av kremasjon vil det være mulig å arrangere en bisettelse for de som ønsker det. En bisettelse er en avskjedsseremoni der det enten er en kiste som kjøres til kremasjon eller en urnebegravelse der selve urnen senkes ned i jorden. Det er da mulig for gravfølget å følge urnen ut fra kirken eller kapellet, til det gravstedet der urnen skal senkes ned. På denne måten har man et gravsted å gå til, på lik linje med en begravelse med kiste.

Søknad om askespredning

Som alternativ til kiste- eller urnebegravelse er det også mulig å gjøre en askespredning. Det ble bestemt av kirkemøtet i 2012 at askespredning kan finne sted etter særskilt godkjenning. Søknader skal godkjennes av stadsforvalteren, og asken kan spres over åpen sjø eller fjell. Ved en askespredning vil det ikke være mulig å få navn og dato på gravminnet til gravplassen, her må hver enkelt vurdere hva de ønsker å gjøre. Askespredning oppleves som en fin markering av et levd liv, ved å la det siste hvilested være et sted holdt kjært.

Det kan være vanskelig å ta avgjørelser etter dødsfallet til noen man er glad i. Kontakt Fonus for informasjon og veiledning, så finner vi den beste løsningen for dere.