For praktisk hjelp ved et dødsfall, ring oss på
03024
hele døgnet

Etter seremonien – hva skjer med graven

Etter seremonien er det flere mulige utfall, avhengig av om man har en tradisjonell begravelse, eller en urnenedsettelse.

Skrevet av fonus 4. oktober 2022

Ved begravelse

Ved begravelse på en kirkegård, blir graven fylt igjen av kirkegårdsbetjeningen når begravelsen er over. Da vil alle kranser og blomster legges oppå graven, til disse begynner å visne. Det er festeren som har ansvaret for å fjerne blomster og kranser. På grunn av hensyn til stabiliteten i grunnen på kirkegården skal det gå minst seks måneder før selve gravminnet blir oppsatt på graven. I mellomtiden vil kirkegårdsbetjeningen markere graven midlertidig med navn, slik at den er enkel å finne igjen.

Ved urnenedsettelse og ved kremasjon

I de tilfeller der det er valgt kremasjon, avsluttes som regel gravferdsseremonien i et seremonilokale. Urnenedsettelsen i seg selv kan utføres uten at pårørende er til stede, men dette kan en velge selv. Pårørende kan velge å møte gravplassmyndigheten sin representant til avtalt sted og tid, for å være til stede ved urnenedsettelsen. Nedsettelsen kan skje tidligst 2 dager etter seremoni, og utføres vanligvis 2 uker etter. Urnenedsettelse må også skje innen seks måneder etter kremasjon.

Festet av en grav

Den som er bosatt i kommunen ved sin død, har rett til fri grav. Festeavgiften for graven gjelder da ikke i fredningstiden, som er på 20 år. Etter dette kan man velge å betale for videre feste av graven. Det er bystyret som fastsetter festeavgiften, og denne justeres hvert år med den alminnelige prisstigningen.

Rollen til begravelsesbyrået

Det er fullstendig opp til pårørende og familie om det er ønskelig å involvere et begravelsesbyrå. Oslo har mange tilbydere, og Fonus kan blant annet sørge for en verdig gravferd samt hjelpe med alle formaliteter knyttet til dødsfallet. Det er vanlig å ta kontakt med begravelsesbyrået kort tid etter dødsfallet, for å gjøre formalitetene og listen med ting å huske på litt mer håndterbar. Kontakt oss for mer informasjon om begravelse.