For praktisk hjelp ved et dødsfall, ring oss på
03024
hele døgnet

Musikk og sang – et siste farvel ved begravelse

Det har blitt mer og mer vanlig å velge sanger og musikkstykker under begravelser. Enten det er en fellessang som betyr noe spesielt, en sang som skal fremføres av en sanger som en siste hilsen eller et stykke fremført med instrument.

Skrevet av fonus 1. november 2021

De pårørende skal inviteres til å være med å bestemme hvilke sanger som skal fremføres/spilles, da også musikalske valg ved en begravelse er en viktig del av seremonien. Under en personlig seremoni står man fritt til å velge hvilken musikk man ønsker. Det er da ganske åpent hvilke sangvalg man ønsker, samt hvordan det skal fremføres.

Den norske kirke og valg av salme

Ved seremonier som huses av Den norske kirke er det vanlig å velge tre salmer. Det vil også være vanlig med musikalske innslag som innledning, ved minneordet og mot slutten. Er det slik at seremonien avsluttes med gravlegging, vil det som regel fremføres en salme også ved graven. Det er mange salmer å velge mellom, og mange har kanskje ønsker om hvilken salme som skal fremføres. Det er også mulig med musikkinnslag av eget valg i kirken, slik som kjente klassiske verk eller folkeviser. Her planlegges det i forkant, og man finner de alternativene som passer hver enkelt best. Den norske kirke kan også ofte akkompagnere salmer og musikkstykker med pipeorgel eller piano/flygel. Allsang går gjerne enklest når det er akkompagnert.

Et siste farvel med musikk

Valg av musikk kan for mange ha en stor sentimental betydning, og være et direkte minne om den avdøde. Fonus vet at musikk er en viktig del av begravelsen, og ønsker å legge til rette for at det meste kan gjennomføres på en fin, verdig måte. Fonus har også kontakt med flere dyktige musikere som kan medvirke i begravelse, og dermed sette et ekstra vakkert preg på det siste farvel.